Oksitocin, hormone neurohipofize karakterističan za sisare, koji stvara hipotalamus, ne prestaje da intrigira istraživače svojim brojnim funkcijama. Pored toga što igra važnu ulogu u reprodukciji I što je posebno važan za porođaj, jer izaziva kontrakcije, te neophodan za stvaranje mleka, ovaj “hormone ljubavi” od presudne je važnosti za uspostavljanje veze između majke I novorođenčeta.

Međutim, naučnici su utvrdili da je oksitocin važan I za socijalnu identifikaciju, a postoje I teorije da on utiče na ponašanje tako što pojačava poverenje I empatiju prema zatvorenoj grupi u toj meri “da svi oni koji nisu njen deo bivaju odbijeni”.