KIKINDA- Gradska uprava obaveštava poljoprivredne proizvođače da do 15. oktobra mogu da podnesu zahtev za subvencije, u okviru “Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde”.

Prvobitni rok za podnošenje zahteva bio je 1. decembar, ali zbog posledica koje je pretrpeo gradski budžet, usled pandemije KOVID- 19, poljoprivredni budžet mora da se revidira.

Kukuruz katastrofalno

 

Prijem zahteva u okviru mera “Kreditna podrška i Refundacija za troškove neškodljivog uklanjanja uginulih životinja” biće nastavljen. Trajaće do 1. decembra.

(foto, Čedomir Vujanić)