SENTA- Početkom juna,od strane predsednika opštine Senta, imenovana je Komisija za izradu Nacrta Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom i Nacrta Pravilnika o načinu raspodele i obračunu troškova krajnjim kupcima za isporučenu toplotnu energiju.

Za predsednika Komisije imenovan je Igor Stojkov, sekretar SO Senta, dok su kao članovi, u radu Komisije učestvovali i predstavnici stambenih zajednica, kako profesionalni upravnik, tako i drugi predstavnici stambenih zajednica, zatim predstavnici Javnog preduzeća “El gas” Senta, kao i drugi akteri lokalne samouprave. Konsultacije su obavljene i sa predstavnicima  “Eko Term”. To privredno društvo u Senti pruža usluge ugradnje i očitavanja alokatora:

-Cilj lokalne samouprave je bio da se što širi krug ljudi uključi u rad ove Komisije, a pre svega da se pruži mogućnost građanima preko predstavnika stambenih zajednica da izraze svoje mišljenje i daju predloge za izradu predmetnih akata, kako bi se u Senti način raspodele i obračuna isporučene toplotne energije vršio na način kako građanima najviše odgovara.

Posebno želim da naglasim, da su još uvek u pitanju radne verzije nacrta Odluke i Pravilnika koji regulišu ovo pitanje, te da će svi građani tokom javne rasprave moći da izraze svoje mišljenje i daju predloge, pre nego što Komisija usvoji konačnu verziju i uputi Opštinskom veću i Skupštini opštine na dalju nadležnost- pojasnio je Stojkov.

On je pozvao sve zainteresovane koji žele da izraze svoje mišljenje ili daju primedbe i predloge, da učestvuju na javnoj raspravi koja će se održati u ponedeljak, 12. avgusta , sa početkom u 19 časova u “Skupštinskoj sali” zgrade opštine Senta, ul. Glavni trg br. 1.