KIKINDA- Ram glavu traktoristima čuva! Agencija za bezbednost saobraća pozvala je vlasnike traktora IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549 da iskoriste do kraja meseca mogućnost za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.

LicitacijeKako navode u Agenciji za bezbednost saobraćaja, jedna od glavnih mera za smanjenje broja stradanja usled prevrtanja i pokušaj minimiziranja povreda vozača traktora, kada dođe do nezgode, jeste ugradnja ispitanih i odobrenih zaštitnih struktura (ramova). Zaštitni ram služi da pruži zaštitu vozača traktora prilikom prevrtanja.

Policija 4

U Republici Srbiji, u protekle tri godine, u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori, izuzimajući nesreće van puteva (njive, šume, livade), poginulo je 83, a povređeno 542 lica. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je opredelilo 125 miliona dinara za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama.

traktor

Zaintereosovana fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, mogu do 30. septembra da zahtev podnesu Agenciji u zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”. Javni poziv sa pratećim formularima za podnošenje zahteva se nalazi na sajtu Agencije: https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor

20221108124430 image00003

Uslovi

Pravilno popunjen zahtev sa ličnim podacima. Potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano (u slučaju opravdanih razloga kao što su prestanak pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo, kao i gubitak računa zbog čega imaoci neregistrovanih traktora nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu, poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo, potrebna je izjava potvrđena potpisima dva svedoka i overena od strane nadležnog organa o posedu od 5 godina za traktor koji je star najmanje 10 godina),

P1080187

Fotografija prednje strane traktora za koji se podnosi zahtev.

Dokaz o izmirenim troškovima  propisanih administrativnih taksi u iznosu od 1.040,00 dinara.

Potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana, od dana podnošenja zahteva. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase isključivo na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

(foto, Agencija za bezbednost saobraćaja i GRADSKI)

.