KIKINDA- Udruženje građana Centar društvenih aktivnosti ROD, uz finansijsku podršku lokalne samouprave, realizuje projekat “Centar za podršku porodici i medijaciju”. Pružanje besplatne psihosocijalne podrške pojedincima i porodicama koji su u krizi i usluge mirnog rešavanja sporova-medijacije, osnovni je cilj projekta.

Gradska uprava prepoznala je značaj uspostavljanja usluge medijacije što je u skladu sa preporukama Direktive EU o medijaciji u građanskim i privrednim sporovima i Preporukama Saveta Evrope o porodičnoj medijaciji. Projekat je počeo 1. marta, a trajaće do 1. juna:

– Uslugu medijacije će pružati licencirani medijatori u prostorijama Centra za socijalni rad. Pozivamo sugrađane da ukoliko imaju nerešene porodične odnose ili se nalaze u sudskim postupcima koji dugo traju, da se obrate medijatorima i pokušaju da probleme reše putem medijacije –naveo je Vladimir Radojčić, predsednik Udruženja građana Centra društvenih aktivnosti ROD. Milkica Momčilov, porodični medijator, pojašnjava zašto je medijacija efikasan i ekonomičan process:

– Medijacija je proces u kojim se rešavaju sporne situacije uz pomoć treće neutralne osobe tj.medijatora koji uz pomoć posebnih tehnika i metoda usmerava komunikaciju i pomaže učesnicima sukoba da dođu do obostrano prihvatljivog rešenja/sporazuma. Praksa rešavanja sporova medijacijom u zemljama EU, Americi, Кanadi, Кini, Australiji je između 80 i 90 procenata, dok se samo 10 do 20 odsto sporova  rešava u sudskom postupku.

Medijacija je efikasan, ekonomičan, poverljiv proces koji ima za cilj da se vansudski reše porodični sporovi i  unaprede međusobni odnosi- navodi Milkica Momčilov, porodični medijator. Kikindski Centar za socijalni rad uslugu medijacije primenjuje od 2015. godine. Informacije o postupku medijacije građani mogu da dobiju od strane suda i drugih organa i da budu upućeni da sporove rešavaju putem medijacije mirnim putem:

– Važno je da obe strane u postupak uđu dobrovoljno i da su motivisane da dođu do obostrano prihvatljivog rešenja. Strane su ravnoprave u postupku medijacje koji je poverljiv i podaci se ne mogu koristiti u drugim postupcima.

Medijaciju je moguće primeniti u imovinsko-pravnim, upravnim sporovima, potrošačkim, porodičnim i privresnim sporovima. Najveći broj postupaka je u okviru oblasti porodičnog prava kao što su postupci vršenja roditeljskog prava i kad se javi  problem po pitanju održavanja ličnih odnosa deteta sa kojim roditelj ne živi- pojasnila je Aleksandra Čolić, porodični medijator.