KIKINDA- U Galeriji “Terra” predstavljen je Vodič za samozastupanje građana- parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama, a program je organizovao Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM. Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, smatra da je važno znati koja prava i obaveze građani imaju kako bi mogli na najbolji mogući način da osiguraju pravičan tok postupka:

– Dobro je da se građani upoznaju sa onim stvarima koje predstavljaju osnovu parničnog postupka, ali i sa onim što može da se očekuje u svakoj sudnici. Na taj način, podižemo poverenje građana u samo pravosuđe, kako bi oni sami znali da su im prava zagarantovana- saopštio je Antonijević.

Milena Vasić, pravna savetnica u YUCOM-u, ističe da Vodič predstavlja pravi način da građani sami sebe zastupaju na sudu, ukoliko nisu u mogućnosti da angažuju stručnjake:

– Mi se već godinama bavimo pružanjem besplatne pravne pomoći i jako dugo se zalažemo za Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji duže od deset godina čeka da se usvoji. Smatrali smo da postoji potreba da se građanima približi parnični postupak, kako bi se sami zastupali- rekla je ona.

Treba znati da Vodič ne zamenjuje pravni savet koji može da se dobije od kvalifikovanih stručnjaka, već daje osnovne informacije kako bi se približio sudski postupak i postupci pred nezavisnim institucijama u cilju boljeg razumevanja prava i obaveza koje imaju kada započne sudski postupak. Prezentacija Vodiča se realizuje u saradnji sa Multidonatorskim fondom Svetske banke za podršku sektora pravosuđa u Srbiji.