KIKINDA- Važno i dobro! Unapređenjem ekonomskog položaja Roma, u Kikindi se već bavi Mobilni tim. Zdravstvena medijatorka, pedagoški asistenti i koordinator za romska pitanja biće u prilici da zahvaljujući projektu ”Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou” unaprede aktivnosti na terenu.

Kikinda se našla u grupi deset lokalnih samouprava u kojima će se realizovati projekat koji finansira EU, a realizuje Stalna konferencija gradova i opština. Da je ovo dobra vest za ovdašnju romsku zajednicu dilemu nema Željko Radu, koordinator za romska pitanja.

Tvrdi da je potpisani sporazum sa stalnom konferencijom gradova i opština potvrdio da je  grad Kikinda prepoznat kao pouzdan partner i da ima opipljive rezultate u pogledu unapređenja njihovog položaja u društvu:

– Kad to kažem, mislim na ekonomsko osnaživanje, poboljšanje stambenih uslova i na obrazovanje.

Odličan smo saradnik i drugim institucijama koje se bave socijalnim uključivanjem i inkluzijom Romkinja i Roma. Ovim projektom trebalo bi da se uspešno sprovodi Lokalni akcioni plan do 2025. godine i da znatno unapredimo uslove života romske zajednice.

U prethodnom periodu smo realizovali akcije podele školskog pribora i građevinskog materijala, a ovaj projekat pomoći će nam da budemo još bolji u onome što radimo. Školski pribor dobilo je 250 osnovaca- precizirao je Radu i dodao da u našoj sredini živi oko 3.000 Romkinja i Roma.