KIKINDA- Ilija Drljić, predsednik Veća SSS za Kikindu, Čoku, Novu Crnju i Novi Kneževac, nakon prezentacije projekta “Primena mera populacione politike na teritoriji Grada Kikinde”, koji zajednički realizuju taj sindikat i lokalna samouprava, izneo je interesantan predlog. Sa stanovišta zaposlenih roditelja on jeste zanimljiv i human, ali je pitanje koliko je realan, i da li bi ga osnivač i uprava Predškolske ustanove “Dragoljub Udicki” mogli podržati:

– Mladi ljudi u Kikindi nemaju gde da ostave decu kada rade u drugoj, a naročito u trećoj smeni. Na Zapadu, u sklopu fabrika, postoje i vrtići u kojima se neko bavi decom. Zašto ih kod nas ne bismo smestili u vrtiće dok se njihovi roditelji ne vrate iz treće smene, a da ih u jutarnjim časovima preuzmu?  Isto to važi i za naše sugrađane koji rade u drugoj smeni, a nemaju kome da ostave decu.

Shvatam da je to nešto novo. Možda smo u ovom trenutku previše ambiciozni, ali zašto da ne. Mislim da novac ne bi bio prevelik problem za državu i da bi se našla sredstva.

Ovo je, po mom mišljenju, i najbolja ideja koja je proistekla nakon skupa koji je okupio  stručnjake iz pedagogije, psihologije i socijalne zašite- saopštio je Drljić i dodao da se razgovaralo i o programu vantelesne oplodnje. On je podsetio da država finansira tri vantelesne oplodnje, a  da predlažu da se za četvrti put, ukoliko je potreban, izdvoje sredstva iz gradskog budžeta.

Svetlana Milić, direktorica PU “Dragoljub Udicki”, kaže za portal GRADSKI da je ovaj predlog teško ostvariv i da nije u interesu dece. Naglašava da je ova ustanova registrovana na maksimalnih 11 sati rada, koliko je i zakonom propisano za vaspitno-obrazovni rad:

Treba reći da vaspitno-obrazovni rad ne može da se odvija noću. Najefikasniji rad sa decom uzrasta od 3 do 7 godina podrazumeva poludnevni boravak, u trajanju od četiri sata. Sve preko toga je potreba roditelja, a ne deteta. Govorim o celodnevnom  boravku od 6 do 17 sati.

Moram još da kažem i da se jaslice u pedagogiji tretiraju kao “nužno zlo”, jer neki roditelji zbog posla nemaju drugo rešenje. Dakle, ponoviću još jednom. Ovaj predlog nije u interesu dece. Možda bi poslodavci trebalo da razmisle da majke dece predškolskog uzrasta oslobode rada u trećoj smeni- kaže Milić.