KIKINDA- Centar za podršku ženama, u saradnji sa Gimnazijom „Dušan Vasiljev“ i SSŠ „Miloš Crnjanski“, organizuje 31. oktobra javnu akciju, u okviru kampanje „Zaštićena od seksualnog uznemiravanja“.

Milica Kucalović, predstavnica Centra za podršku ženama, potvrdila je portalu GRADSKI da će se akcija održati u sredu, u 11 sati, na trgu ispred SBB-a. U akciji će učestvovati učenice i učenici ovih škola, a planirana je podela promotivnog materijala i lepljenje info trake, a sve u cilju podizanja svesti o seksualnom uznemiravanju i zaštiti od njega.

Da je ovo ozbiljna tema potvrdili su rezultati istraživanja Autonomnog ženskog centra (AŽC). Gotovo 80 odsto mladih je doživelo neki oblik seksualnog uznemiravanja.  Neželjeno priljubljivanje, dodirivanje i unošenje u lice, ili samododirivanje muškaraca po intimnim delovima tela, kao najeksplicitnije oblike seksualnog uznemiravanja, doživela je svaka treća devojka. Najčešći oblik seksualnog uznemiravanja, koji je doživela svaka druga devojka u Srbiji, je zviždanje, slanje poljubaca i oblizivanje:

– Devojke su značajno češće od mladića izložene pojedinačnim oblicima seksualnog uznemiravanja i mnogo više njih ume da prepozna određena ponašanja kao takva. Istraživanje je takođe pokazalo da mladi vrlo često ne umeju da imenuju ponašanja koja spadaju u seksualno uznemiravanje-  kaže Sanja Pavlović, iz AŽC-a. Aktivnosti koje ova organizacija u saradnji sa drugim ženskim organizacijama u Srbiji pokreće sa porukom „Zahtevam da budem ZAŠTIĆENA od seksualnog uznemiravanja“ imaju za cilj da u javnosti otvore problem tolerancije društva na oblike seksualnog uznemiravanja, posebno insistirajući na tome da se na fakultetima u Srbiji unapredi zaštita studentkinja i studenata od ovog oblika nasilja.

Najčešći vid seksualnog uznemiravanja u Srbiji, koji doživljavaju mladi, je nazivanje neprimerenim nadimcima. Nadimke poput „lutko“, „zlato“, „cico“ doživljava čak 8 od 10 devojaka. Slične neprimerene nadimke doživljava samo 1 od 10 mladića. Slanje poljubaca, zviždanje i oblizivanje doživljava svaka druga devojka i tek svaki šesti mladić. Neželjene poruke i telefonske pozive seksualnog sadržaja dobija 6 od 10 devojaka i 3 od 10 mladića. Na pitanje koje oblike ponašanja prepoznaju kao seksualno uznemiravanje, 95 odsto mladih je navelo „neželjeno dodirivanje, priljubljivanje“, a 90 procenata „neželjene pozive i poruke seksualnog sadržaja“:

– Srbija je tek od prošle godine ovakva i slična ponašanja kvalifikovala kao krivično delo polno uznemiravanje za koje je zaprećena novčana ili kazna zatvora do šest meseci. Važno je da znamo da devojke i žene različito reaguju na ove oblike seksualnog nasilja, ali i da sve radnje sa seksualnom konotacijom koje čine da se osećamo poniženo ili uplašeno jesu krivično delo- dodaje Sanja Pavlović. Akcija „ZAŠTIĆENA“ deo je preventivnih aktivnosti koje Autonomni ženski centar i druge ženske organizacije sprovode već tri godine sa idejom da smanje toleranciju na rodno zasnovano nasilje među mladima. O oblicima seksualnog uznemiravanja, kao i o samoj kampanji informišite se više na www.mogudanecu.rs/zaštićena.