KIKINDA- Sa konkretnim programima i merama aktivne politike zapošljavanja koje će se sprovoditi do kraja godine, ovdašnje poslodavce danas su upoznali prestavnici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Petar Jarić, zamenik direktora NSZ, precizirao je da je za realizaciju različitih mera podrške zapošljavanju izdvojeno četiri milijarde dinara. Naveo je da će merama biti obuhvaćeno 135.000 osoba, od toga 20.000 kroz novčane mere. U Severnobanatskom okrugu je planirano da mere obuhvate 2.700 lica, a novčane 350 ljudi.

Na skupu se moglo čuti da su protekle nedelje otvoreni javni pozivi koji se finansiraju iz državne kase, a uskoro će se to desiti i sa onima koje finasiraju Pokrajina i lokalna samouprava. Snežana Sedlar, direktorica Pokrajinske službe za zapošljavanje, navela je će se sa 90 milionda dinara finansirati tri mere zapošljavanja. Prema njenim rečima, to su subvencije za samozapošljavanje, novo zapošljavanje i program finansiranja javnih radova. Kao novinu ona je apostrofirala  samozapošljavanje osoba sa visokim obrazovanjem koji imaju najmanje 240 ESPB bodova:

– Za njih je predviđeno 511.000 dinara subvencije. Ovaj podsticaj se odnosi na lekarske i stomatološke ordinacije, inženjerske i IT biroe ili advokatske kancelarije. Za samozapošljavanje osoba koje imaju niže obrazovanje, opredeljeno je 324.000 dinara- rekla je ona, dok je Jelena Mitrović, direktorica kikindske Filijale NSZ, iznela podatak da su 404 nezaposlena lica, tokom prošle godine, angažovana putem finansijske podrške preko raspisanih javnih poziva:

– Očekujemo da će i ove godine interesovanje poslodavaca biti veliko. Od poziva koji su poslodavcima bili interesantni,  izdvojila bih stručnu praksu, novo zapošljavanje i javne radove. Mi smo morali da zatražimo proširenje kvote za neke od poslodavaca koji su konkurisali- kazala je direktorica Mitrović.

I na ovom skupu je rečeno da prioritet lokalne samouprave jeste otvaranje novih radnih mesta. Gradonačelnik Kikinde, Pavle Markov, ocenio je da je poslednjih godina napravljen iskorak u tom pogledu i dodao da se očekuje raspisivanje javnih poziva za stručnu praksu i javnr radove.

Nikola Šoklovački, izvršni direktor firme “Šole”, potvrdio je da su oni, zahvaljujući sredstvima koja proističu iz mera zapošljavanja NSZ, svojevremeno, već zaposlili radnike koji su prethodno završili šestonedeljnu obuku za varioce i bravare. Naveo je da “Šole” planira da ove godine ponovo konkuriše za sredstva.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)