KIKINDA- Kristina Moldovanov (20) iz Mola kod Ade, poručila je mladim Romkinjama i Romima da se obrazuju i koriste ukazane prilike jer je to put koji im može doneti posao i izvesniju egzistenciju. Istovremeno, mišljenja je da naša zajednica, pa i poslodavci, treba da imaju više poverenja prema Romima:

-Dakle, potrebno je da gradimo uzajamno poverenje. Onima koji pokušaju, treba pružiti priliku. Puno je i onih koji se ne usuđuju ili ne žele da pokušaju, baš što im se prilika ne ukazuje. Činjenica je da postoje mladi i uspešni Romi.

Mi zaslužujemo i malo više poštovanja. U tom smislu pozdravljam i podržavam ovaj projekat- rekla je Moldovanov. Mlada devojka iz ovog bačkom mesta radi kao trgovac. U  Kikindi, Adi i Novoj Crnji počela je realizacija projekta ”Pridruži se, budimo proaktivni, budimo kreativni”.

U fokusu ovog projekta su obrazovanje i zapošljavanju mladih Romkinja i Roma, odnosno da se poveća njihovo učešće na  formalnom tržištu rada putem unapređenja informisanja i podsticanja aktivnog uključivanja u život lokalne zajednice. Nosilac projekta vrednog 450.000 dinara je NVO “Duga” iz Ade, a finansira Ministarsto za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog:

– Važno je da radimo i na razbijanju stereotipa o Romima. Imamo dosta pozitivnih primera u kojima su firme zaposlile mlade Rome, konkretno kod nas u Adi. Najpre moramo da vidimo sa čime raspolažemo. Odmah smo se povezali sa Nacionalnim službama za zapošljavanje.

Treba da vidimo u kojoj meri treba raditi na njihovoj, eventualno,  prekvalifikaciji i dokvalifikaciji. Takođe, moramo da  saznamo koji su obrazovni profili potrebni poslodavcima u ova tri mesta- kazala je Vesna Civrić, predsednica “Duge” i menadžerka projekta

Ljiljana Mihajlović, direktorka pokrajinske Kancelarije za inkluziju Roma i gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač, smatraju da je ovo jedan od načina da se pomogne pripadnicima romske nacionalne zajednice i unapredi njihov ekonomski i socijalni status. Mihajlović je iznela podatak da mlade Romkinje i Romi najveću diskriminaciju doživljavaju prilikom prijave za zaposlenje:

-Veoma je važno da se o zapošljavanju mladih Roma i Romkinja mnogo više govori, s obzirom da su oni ipak u duplo gorem položaju kada je reč o obrazovanju, zapošljavanju, pa i obukama gde su obuhvaćeni sa svega 28 odsto- rekla je ona. Gradonačelnik Kikinde ocenio je da se u poslednjih nekoliko godina, u našoj sredini, poboljšao status romske nacionalne manjine:

-Tu mislim na edukaciju, doškolovanjem i druge načine, a ovakvi i slični projekti mogu da mladim Romkinjama i Romima dodatno pomognu- rekao je, pored ostalog, Lukač.