KIKINDA- Povodom raspisanog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji će se održati 16. januara 2022. godine, izlaže se deo biračkog spiska sa područje grada Kikinda na uvid građanima. Deo biračkog spiska izlaže se u Gradskoj kući, u kancelarija broj 10, od 8 do 15 sati i 30 minuta, a subotom od 8 do 13 sati.

Na zahtev građana, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće elektronski,  putem jedinstvenog matičnog broja građan,  birački status i tačnost upisanih podataka.  Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na zvaničnom sajtu grada Kikinde www.kikinda.org.rs i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs

Gradskoj upravi za nedostatke uočene nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak građani treba da ponesu zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku. Do zaključenja biračkog spiska mogu da zahtevaju upis, brisanje, ispravku ili dopunu činjenica upisanih u birački spisak

Posebno se pozivaju maloletna lica koja će 16. januara postati punoletna da izvrše uvid da li su upisani u deo biračkog spiska za područje grada Kikinda. Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kojem je prijavljeno u tom statusu. Rešenja o promenama u biračkom spisku za interno raseljena lica donosi do zaključenja biračkog spiska Gradska uprava.

Birači imaju pravo da Gradskoj upravi podnesu zahtev, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu imaju pravo da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak koji će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

O ovakvom zahtevu rešava Gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji. Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak petnaest dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača na svakom biračkom mestu.