KIKINDA- Javno preduzeće “Toplana” produžilo je grejnu sezonu za jedan dan. Iako se prema Zakonu o energetici i Odluci grada o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom sezona zvanično završava 15. aprila, zbog niskih temeperatura, grejanja je bilo i tokom jutarnjih časova.

Ovo preduzeće u obavezi je da do 3. maja ostane u pripravnosti kako bi sistem mogao da se pokrene ukoliko dođe do niskih temperatura. Stanovi će se grejati posle završetka sezone u slučaju da prosečna dnevna temperatura tri dana bude ispod 12 stepeni Celzijusa.

Ovogodišnju grejnu sezonu pratio je veliki broj havarija na toplovodu u centru grada koje su nervirale više od 3.000 korisnika daljinskog grejanja.

U “Toplani” napominju da je bilo 25 havarija, o čemu je naš portal izveštavao. Kako je najviše havarija bilo u delovima ulica Đoke Radaka i Nemanjina tokom građevinske sezone je planirana sanacija vrelovoda. Kod  stambenog bloka Galadska radovi su u toku.