KIKINDA- U saradnji sa subotičkim Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, kikindski Narodni muzej do 14. jula organizuje Letnju školu arheologije. Polaznici, studenti iz naše zemlje i inostranstva, ponovo su u prilici da posete lokalitet Gradište kod Iđoša.

Lokalitet je od Kikinde udaljen sedam kilometara, usred nepreglednih plodnih njiva. Neda Mirković Marić, arheolog i menadžer projekta, podseća da je ovaj lokalitet poznat i kao Slovenski grad. Na ovom mestu su, sa prekidima, ljudi živeli od perioda srednjeg neolita do srednjeg veka:

– U najstarijem horizontu naseljavanja konstatovano je postojanje nalaza rano-neolitske starčevačke/kereš i rane vinčanske kulture. Sledeću fazu čine ostaci naselja sa materijalom kasnog neolita, odnosno vinčanske i potiske kulture. Znatno veće je kasnije naselje sa ostacima dva koncentrična zemljana bedema prečnika 250 metara, koje se na osnovu nalaza može vezati u period poznog bronzanog i početka gvozdenog doba (kraj drugog milenijuma pre naše ere)- navodi Mirković Marić.

Lokalitet je proglašen za arheološko nalazište, kulturno dobro od velikog značaja i do sada je iskopavan u više navrata, prvi put još 1913. godine. Počev od 2014. godine, Gradište je ponovo u fokusu stručne javnosti i polaznika Međunarodne škole arheologije. To znači da su i ovog leta ovde studenti arheologije iz Kardifa, Dablina i naše zemlje. Ovde borave od 17. juna:

– Do sada su izvršena geološka bušenja, geofizička snimanja na površini od 18 hektara, kao i površinska prospekcija nalazišta i okoline, dok su se iskopavanja fokusirala na istraživanje nekoliko stambenih objekata na neolitskom delu lokaliteta i jama, struktura i odbrambenog sistema unutar i oko bronzanodobnog dela lokaliteta.

Rezultati istraživanja značajno će unaprediti naša saznanja o načinu života neolitskih i bronzanodobnih stanovnika današnjeg Iđoša i banatske ravnice- kaže Mirković Marić i naglašava da su domaći i inostrani arheolozi saglasni u oceni da je za podneblje Banata oduvek bila specifična multikulturalnost. Dosadašnja istraživanja potvrdila su da su u istim objektima, istovremeno, živeli ljudi različitih tradicija.