KIKINDA- Novi Dan grada biće 28. decembar. Obeležavaće se u znak sećanja na 28. decembar 1892. godine, kada je Kikinda po prvi put proglašena gradom sa uređenim Senatom. Za gradonačelnika je tada izabran Kristifor Rista Telečki.

Gradska kuća izgrađena je povodom proglašenja Velike Kikinde gradom. Zgrada u kojoj se danas održavaju sednice lokalnog parlamenta sagrađena je 1894. godine, dve godine nakon dobijanja statusa grada i to upravo za tu namenu.

Ovako je portalu GRADSKI jednu od ključnih promena koja proističe iz budućeg Statuta Grada Kikinde, a koji bi pred odbornicima lokalnog parlamenta mogao da se nađe već tokom janura iduće godine, približio istoričar Srđan Sivčev. On tvrdi da je to najbolji izbor za Dan grada:

-U opticaju je, inače, bilo pet predloga, ali je ovaj najprimereniji. Prvi gradski činovnici bili su Srbi, Nemci, Mađari i Jevreji. Treba podsetiti i na činjenicu da je Kikinda, do izbijanja Prvog svetskog rata, u vreme mandata Kristifora Riste Telečkog, dr Živka Bogdana i Luke Majinskog, doživela veliki razvoj- ukazao je Sivčev.

O novom Statutu Grada Kikinde govorilo se i na Javnoj raspravi. Milenko Jovanov, predsednik Komisije za statutarna pitanja i normativna akta, naveo je da se promene odnose na gradske simbole (mali, srednji i veliki grb i zastava grada), sastav Gradskog veća, ali i ponovno uvođenje Saveta mesnih zajednica. Umesto dosadašjih pet, Gradskoveće imaće sedam članova. Odredbe novog Statuta počeće da važe od narednih izbora za gradski parlament:

-Dalja procedura podrazumeva dostavljanje nacrta resornom ministarstvu, nakog čega će ovaj akt naći pred odbornicima. Statut se menja jer je sadašnji očajno napisan u pravnom smislu. Mislim da je sramota da Kikinda ima takav akt. Drugi razlog je taj što je došlo do izmena Zakona o lokalnoj samoupravi. Zbog tih izmena, odlučili smo se na pisanje potpuno novog akta – saopštio je Jovanov.

Građani Kikinde i dalje će obeležavati 6. oktobar i 20. novembar, kada je Kikinda oslobođena u Drugom i Prvom svetskom ratu. Svečano će i dalje, dodao je Jovanov, biti i 22. maja, kad se obeležava Slava Grada Kikinde, letnji Sveti Nikola. Na Javnoj raspavi moglo se čuti da je Srpsko heraldičko društvo izvršilo standardizaciju istorijskog grba Kikinde na osnovu svih raspoloživih savremenih izvora:

-Oklopljena ruka zamahuje sabljom na kojoj se nalazi odsečena glava.  Glava je muška, obrijanog temena, crnog perčina i brkova. Srce se nalazi u stopi štita, dok su držači dva krilata lava. U grb je uvrštena postojeća raskošna stilizacija postamenta kao i zastava nekadašnjeg Velikokikindskog distrikta, u formi stega Grada Kikinde. Dodao bih i to da će Kikinda biti prvi grad u Srbiji koji će imati neku vrstu raskošnog neobaroknog postamenta- rekao je Marko Drašković iz Srpskog heraldičkog društva.