BANATSKA TOPOLA- Nakon uspešno realizovane prolećne akcije sakupljanja kabastog otpada u seoskim sredinama, danas je otpočela identična jesenja. Kompanija FCC i Sekretarijat za zaštitu životne sredine očekuju da će meštani svih devet sela biti kooperativni i da će kabasti otpad odlagati u velike kontejnere.

CDA 0008

Ekološki apel danas je upućen iz Banatske Topole. Iz ovog sela je i počela jesenja akcija sakupljanja kabastog otpada, koja će trajati do kraja novembra. Ovo je, po mišljenju nadležnih, jedini i pravi način da se stane na put divljnim deponijama. One ruže sliku naših sela i zagađuju životnu sredinu. Miroslava Krnić, iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine, kaže da će se prikupljen otpad deponovati na regionalnoj sanitarnoj deponiji. Napominje da je tokom prolećne akcije prikupljeno više od 500 tona kabastog otpada:

CDA 0034

– Tada je, ovde, u Banatskoj Topoli sakupljeno oko dve tone otpada. Na ovaj način se sprečava zagađenje životne sredine i stvaranje divljih smetlišta. Istovremeno, smanjuju se sredstva za čišenje seoskih smetlišta. Grad je dosad potrošio oko 170 radnih sati kako bi se, uz angažovanje teške mehanizacije, očistili prilazni putevi i sanirale seoske deponije- kazala je Krnić i najavila da će se u subotu, 15. septembra, u Bašaidu očistiti deponija.

slika 1 Vodice deponije

Lokalna samouprava i meštani Bašaida pružiće konkretnu podršku planetarnoj akciji čišćenja divljih deponija, koja će se realizovati u više od 150 država.  Ana Babić, iz Služne za komunikaciju i korporativnu odgovornost kompanije FCC, saopštila je da će se jesenja akcija sakupljanja kabastog otpada u seoskim sredinama okončati 30. novembra u Bašaidu:

CDA 0026

– Ukoliko bude potrebe, mi ćemo produžiti jesenju akciju sakupljanja kabastog otpada. Sve informacije mogu da se dobiju u našem kol centru pozivom na broj 0800 111-666. Želimo da sav otpad završi na našoj sanitarnoj deponiji- potvrdila je Babić.

(foto, Čedomir Vujanić)