KIKINDA- Novi Kolektivni ugovor koji su predstavnici JP “Kikinda” potpisali sa poslodavcem trenutno je najbolji u Srbiji, a u nekim segmentima prevazilazi Granski kolektivni ugovor.  Ovakvu ocenu izneo je Ilija Drljić, predsednik Veća SSS za Kikindu, Čoku, Novu Crnju i Novi Kneževac:

– Uz  topli obrok, regres i jubilarne nagrade, to se posebno odnosi na zaštitu zdravlja i bezbednost zaposlenih, kao i prevenciju. Prema novom Kolektivnom ugovoru, svakog meseca se izdvaja 0,5 odsto iz zarade i pravi Fond koji ljudima pruža mogućnost da se upućuju  na preventivna i na banjska lečenja. Ovako nešto nema nijedan Kolektivni ugovor u Srbiji i iz tog razloga je, u ovom trenutku, najbolji u  državi- ukazao je Drljić i naglasio da je samo zdrav radnik i zadovoljan.

Novi Kolektivni ugovor potpisali su gradonačelnik Kikinde, Pavle Markov, dok su ga u ime JP “Kikinda” parafirali direkor Danilo Furundžić i Nikola Vojinović, predsednik sindikalne organizacije u preduzeću koje ima 146 zaposlenih. Furundžić je rekao da Kolektivni ugovor omogućava korekciju nekih koeficijenata kako bi u preduzeću zadržali stručni kadar, od majstora do inženjera.

Naveo je i da već četiri godine neguju dobar odnos prema radnicima, pre svega, u pogledu prevencije bolesti, naknade za sahrane, ali i nekih drugih stvari, a sve u nameri da unaprede kako socijalni, tako i porodični aspekt rada. Gradonačelnik Markov je potpisivanje Kolektivnog ugovora okarakterisao kao vrhunac socio-ekonomskog razgovora koji Gradska uprava sprovodi prethodnih godina. Potvrdio je da će ovaj dokument biti validan u narednih nekoliko godina.