NOVI BEČEJ/KIKINDA- Romska ženska mreža Banata predstavila je program kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, označio je početak kampanje, koja će se okončati 10. decembra, kad se obeležva Međunarodni dan ljudskih prava.

Ovu globalnu svetsku kampanju obeležava 1.700 organizacija u stotinak država. Danica Jovanović, koordinatarka Romske ženske mreže Banata, saopštila je da je cilj i ove kampanje da osnaži žene da prijave nasilje kojem su izložene i podignu svest o tome kako se nasilje širi u Srbiji.

Ona je dodala da će Romska ženska mreža Banata kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” sprovesti uz podršku UNWOMEN kancelarije u Srbiji, uz resurse Multietničke feminističke mreže Vojvodine pod liderstvom Romkinja. Akcija “Na kafi – protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije” za cilj ima da dosegnu do seoskih žena i devojaka koje usled izolovanosti imaju manje informacija i manje su im dostupne usluge zaštite od rodno zasnovanog nasilja u lokalnim sredinama:

– Tokom akcija ćemo direktno razgovarati sa seoskim ženama i devojkama i predstaviti im naš rad, usluge, upoznati ih sa važnošću prijave rodno zasnovanog nasilja, ali i diskriminacije sa kojom se suočavaju- objasnila je Jovanović i dodala da je položaj Romkinja veoma specifičan.

Izložene su rodno zasnovanom nasilju kroz praksu ranog, dečjeg braka koji ih izlaže napuštanju obrazovanja. Sa nedostatkom obrazovanja, Romkinje imaju manje šanse za dobijanje zaposlenja.

Kovid pandemija je dodatno izložila Romkinje, ali i  žene koje žive u seoskim sredinama nasilju, izolaciji, nemogućnosti da se povežu aktivizmom, da se angažuju u zajednici. Socijalna distanca, mere zabrane okupljanja dodatno usložnjavaju pristup infromacijama višestruko marginalizovanim ženama, koje nemaju ekonomskih resursa za korišćenje tehnologija.

Vesna Ćerimović, iz novobečejskog Udruženja Roma, koje je osnivač i član Romske ženske mreže Banata, ističe da podršku i informacije pružaju svakog radnog dana na jezicima nacionalnih manjina putem brojeva: 023/774-959,  063/ 8194451 i 061/ 6590117 koji su dostupni korisnicama 24 sata tokom sedam dana u nedelji.