KIKINDA- U našem gradu do sada je registrovano oko 80 stambenih zgrada. Obavezu koja proističe iz novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ispunila je tek polovina sugrađana, budući da na području grada Kikinde postoji više od 160 stambenih jedinica.

Najviše stanara opredelilo se za profesionalnog upravnika, mada se deo njih odlučio i da im upravnik bude neko iz njihove zgrade na dobrovoljnoj osnovi. Odabir profesionalnog upravnika ima odgovarajućih prednosti za stanare. Portalu Gradski.online je argumente za takav izbor pružila Ana-Marija Ugrinov, vlasnica preduzeća ’’Moja zgrada-moj stan’’. Ona je obučena i licencirana profesionalna upravnica:

– Praksa je do sada pokazala da je otklanjanje problema u zgradi najčešće zavisilo od same volje predsednika stanara, ili od samoinicijativnog organizovanja stanara. Međutim, novi zakon otklanja sve probleme. Stanari imaju pravo da 24 sata dnevno dobiju sve informacije, a upravnik je dužan da, u najkraćem roku, preduzme određene mere kod nadležnog organa i da učini sve što je u njegovoj moći kako bi se problem rešio. To je njegova dužnost- podvlači ona. Zakon predviđa da profesionalni upravnik može da obezbedi odgovarajuće mere kao što su zaštita od požara, izgradnja prilaza za invalide, postavljanje poštanskih sandučića i druge mere koje će poboljšati kvalitet života u stambenih zajednicama. On bi za to trebalo da dobija nadoknadu koja u Kikindi varira, u zavisnosti od starosti zgrade ili posedovanja lifta. Stanarima bi, takođe, trebalo da budu predočene mere o kućnom redu, kojih bi oni trebalo da se pridržavaju:

– Stanarima koji nisu još uvek registrovali svoje zajednice uskoro bi lokalna samouprava trebalo da dodeli prinudnog upravnika. On će biti tu sve vreme dok stanari ne odluče da li žele profesionalnog, ili upravnika iz svojih redova- kaže Ana-Marija Ugrinov.