KIKINDA- Dobro za Žombolj i naš grad! U oblasti putne infrastrukture i ekologije bratski gradovi, Kikinda i Žombolj, ostvarili su benefite zahvaljujući realizovanim prekograničnim projektima.

Prethodni su doprineli poboljšanju života građana sa obe strane granice. Zvaničnici bratskih gradova očekuju takav ishod i od prekograničnog projekta “Banat 112”. To će biti peti zajednički prekogranični projekat Kikinde i Žombolja.

Kako se na prezentaciji projekta vrednog nešto više od 768.000 evra moglo čuti, trebalo bi da se okonča poslednjeg dana ove godine. Projekat je formalno počeo 17. januara, sa ciljem da unapredi tehničkih kapacitete Službi za hitnu medicinsku pomoć u Kikindi i Žombolju.

Vodeće aktivnosti podrazumevaju nabavku vozila i medicinske opreme.

– U sklopu ovog projekta biće nabavljena tri sanitetska vozila, kao i oprema za ambulantu Hitne pomoći.

Dva vozila biće kompletno opremljena svim sredstvima za zbrinjavanje trauma na terenu, kao i aparatima najnovije generacije, a dobićemo i ultrazvučni aparat prilagođen za brzu dijagnostiku.

Treće vozilo će služiti za transport pacijenata u Novi Sad i Beograd- saopštio je dr Miloš Bajić, načelnik Službe hitne medicinske pomoći kikindskog Doma zdravlja.

Projekat “Banat 112” za cilj ima razmenu znanja i iskustava među medicinskim osobljem bratskih gradova, ali i informativno-obrazovnu kampanju kojom će mladi steći znanja i veštine iz pružanja prve pomoći. O tome je govorila Danijela Bjeljac, sekretarka kikindskog Crvenog krsta:

-Instruktorski tim Crvenog krsta, u saradnji sa lekarima Hitne službe, učestovaće u edukaciji dece osnovnoškolskog uzrasta. Želimo da edukujemo što više mladih- kazala je ona.

Prijateljstvo Kikinde i Žombolja datira iz 1982. godina, kada je potpisan Sporazum o bratimljenju. Zamenica gradonačelnika, Dijana Jakšić Kiurski, istakla je da se i na ovaj način neguju unapređuju i čuvaju partnerske odnose:

-Svi dosadašnji projekti imali su odjeka na regionalno-privredni razvoj i pozitvno uticali na kvalitet života građana- kazala je ona. Takvog su stava i zvaničnici Žombolja. Zamenik predsednika opštine, Gabor Kaba, pozdravio je unapređenje rada zdravstva i uspostavljanje saradnje između medicinskih radnika.

Kad je reč o rumunskoj strani, zahvaljujući prekograničnom projektu, dobiće hiruški sto, instrumente, savremenu mašinu za sterilizaciju hiruških instrumenata i drugu opremu o čemu je govorila Daniela Cirling, direktorka bolnice u Žombolju.