NOVI SAD/KIKINDA- Pokrajinski zaštitnik građana, u susret Međunarodnom danu zdravlja, koji će se obeležiti u utorak, 7. aprila, podseća da je posvećen medicinskim i patronažnim sestrama.

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je 2020. međunarodnom godinom medicinskih i patronažnih sestara u nameri da istakne njihov značaj. One rade na svim nivoima zdravstvenih sistema u raznim okruženjima i okolnostima, i njihova je uloga nezamenljiva i ključna za obezbeđivanje zdravstvene zaštite svima.

Pokrajinski zaštitnik građana ovim povodom želi da iskaže zahvalnost zdravstvenim radnicima i svima onima koji su u prvim linijama odgovora na trenutnu pandemiju. Pandemija virusa COVID19 poslednjih meseci učinila je očiglednom potrebu za većim ulaganjem u sisteme zdravstvene zaštite širom sveta i pružanjem podrške i dužnog poštovanja zdravstvenim radnicima i osoblju zdravstvenih ustanova.

Značaj bolnica u ovoj situaciji je izuzetan, ali bez angažovanja i delovanje najšire zajednice i primarnog nivoa zdravstvene zaštite nismo u mogućnosti da na adekvatan način odgovorimo na potrebu za zdravstvenom zaštitom stanovništva.

Pokrajinski zaštitnik građana podržava državne organe, organizacije civilnog društva, privrednike i sve građane da zajedničkim i solidarnim akcijama pomognu zdravstvenim radnicima u nastojanjima da štitimo zdravlje u vreme pandemije:

-Najmanje što svako od nas može da učini jeste da se pridržava preporučenih osnovnih smernica u vezi s održavanjem lične higijene, prostora, izbegavanjem fizičkih kontakata s drugima, da brine o sopstvenom, ali i zdravlju članova svoje porodice, svojih radnika i radnica, žitelja i sugrađana i sugrađanki u svojim lokalnim zajednicama. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da 70 odsto zdravstvenih i socijalnih radnika čine žene, a veliki broj njih su upravo medicinske i patronažne sestre.

U vanrednim okolnostima kakva je trenutna pandemija, i rodna neravnopravnost dolazi do izražaja, a mera u kojoj je ona zastupljena umnogome utiče na to kako ćemo odgovoriti na kriznu situaciju- kaže se u sapštenju Pokrajinskog ombudsmana.

Odluka da se 7. april obeležava kao Svetski dan zdravlja doneta je na Prvoj skupštini Svetske zdravstvene organizacije 1948. godine u Ženevi, a od 1950. godine, Svetska zdravstvena organizacija i druge institucije svake godine organizuju različita međunarodna, regionalna i lokalna dešavanja sa fokusom na određenu temu.