KIKINDA- Svetski dan Roma obeležava se danas. Ustanovljen je 1990. godine, sa ciljem da se pažnja javnosti fokusira na položaj pripadnika romske nacionalne manjine, a državni organi podstaknu na energičnije rešavanje problema koji otežavaju ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava Roma.

Na području grada Kikinde živi oko 2.000 građana romske nacionalnosti, ali su uslovi u kojima stanuju i dalje vrlo teški, bez osnovnih uslova za normalan život. Najveći broj Roma nastanjen je u Malom i Velikom bedemu, ali i na Strelištu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, čestitala je svim Romima i Romkinjama, 8. april, Svetski dan Roma. Ona je ocenila da su pripadnici ove nacionalne zajednice i dalje diskriminisani, isključeni, marginalizovani, i da se suočavaju sa različitim kršenjima i uskraćivanjima prava u svim segmentima društvenog života, uprkos pomacima koji evidentno nisu dovoljni.

Svestan položaja pripadnika romske manjine, oglasio se i Pokrajinski zaštitnik građana i pozvao građane da preispitaju svoje ponašanje i pokažu još više solidarnosti prema svojim sugrađanima Romima. On je, takođe, pozvao i pripadnike romske zajednice  i nevladine organizacije, koje se bave unapređenjem položaja Roma, da mu se obrate uvek kada smatraju da su, zbog postupanja organa uprave, onemogućeni u ostvarivanju svojih ustavom zagarantovanih prava i sloboda.

Mnogi Romi i Romkinje i dalje žive bez vode i struje u neformalnim naseljima. Susreću se sa problemom prinudnog iseljavanja, nezaposlenosti, rizikom od segregacije, ranih i prinudnih brakova. Ohrabruje činjenica da mladi Romi hoće da se obrazuju, uče i rade.

Kao što smo nedavno pisali, Udruženje romskih studenata počelo je da organizuje besplatne obuke za frizera, pedikira, manikira, kuvara, pekara, poslastičara, bravara, alatničara, rukovaoca građevinskih mašina, knjigovođu i magacionera. U projekat “Pokreni motor” već je uključeno 120 mladih Romkinja i Roma, uzrasta od 16 do 35 godina. Besplatne obuke traju od četiri do šest nedelja, u Edukativnom centru u Novom Sadu.