KIKINDA- Od 15. aprila do 15. maja biće omogućena elektronska prijava za upis dece u Predškolsku ustanovi “Dragoljub Udicki” za školsku 2020/2021. godinu. Građani Kikinde na potpuno elektronski i besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu.

Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava https://euprava.gov.rs.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. E-mail adresa za dostavljanje dodatne dokumentacije je [email protected] , a telefon 0230/422-530. Kontakt osobe su Vesna Jovanović i Dejan Šipoš, a Eržebet Savanović za upis na mađarskom jeziku