U novosadskom hotelu “Novi Sad” i restoranu  “Mrkšićevi salaši” u Srpskom Itebeju, 17.  i 18. jula, održana je konferencija za poslovođe, za drugi kvartal 2018. godine. Tema konferencija bila je ”Voće i povrće”, a okupila je više od 160 učesnika. Od tog broja, konferenciji je prisustvovalo 138 poslovođa maloprodajnih objekata. Sa njima su bili predavači i posetioci konferencije iz različitih sektora kompanije.

U ulozi predavača bili su Marika Hromiš, rukovodilac operacija distributivnog centra Đurđevo i Marjan Grgić,  rukovodilac operacija distributivnog centra Žitište. Prisutnima su se obratili i regionalni rukovodioci operacija, kao i Category Manager-i. Završna reč usledila je od strane generalnog direktora kompanije “BB trade”, Dragoljub Bjeloglav.

U okviru prvog bloka konferencije, rukovodioci operacija distributivnih centara i regionalni rukovodioci operacija, analizirali su poslovanje PerSu marketa na svojim terenima u drugom kvartalu 2018. u odnosu na prvi kvartal ove  godine. Tom prilikom prezentovani su efekti poslovanja maloprodajnih objekata,  identifikovane kritične tačke u poslovanju, dati predlozi unapređenja, ali i istaknuti najefikasniji maloprodajni objekti, koji su za postignute rezultate nagrađeni stimulativnim bonusom.

U fokusu drugog bloka konferencije, našla se edukacija poslovođa “Procedurama manipulacije voćem i povrćem“ i njihovom uticaju na smanjenje neželjenog otpisa, ali i direktno povećanje prometa ove kategorije, samim tim i profita kompanije.

Tema trećeg bloka konferencije bila je “Voće i povrće-  upravljanje asortimanom i sezonalitetom“. U ovom bloku govorilo se o značaju pravilnog i pravovremenog poručivanja  robe. Ukazano je na koji način treba da se rukovodi tom svežom kategorijom proizvoda, koja je zbog svoje specifičnosti i sezonaliteta podložna visokim fluktuacijama u prodaji. U oktobru se očekuje ova konferencija, kako bi se analiziralo uspešnost poslovanja u trećem kvartalu 2018. godine, ali i identifikovali eventualne kritične tačke u poslovanju.