SENTA- Novo prskanje komaraca obaviće se naredne nedelje, a planirani tretman može da poremete samo nepovoljni vremenski uslovi. Ovo je zaključak danas održanog sastanka zvaničnika opština Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Čoka i Ada sa predstavnicima novosadske “Ciklonizacije”.

Na sastanku u Gradskoj kući, moglo se čuti da su zokom 2019. zabeleženi izuzetno povoljni meterološki uslovi za razvoj komaraca. Kao posledica neobično blage zime, proleća sa mnogo padavina, praćenih visokim temperaturama i oscilacijama vodostaja Tise, došlo je do pojave ogromne brojnosti komaraca.

Ova produkcija najbolje se ilustruje činjenicom da je monitoringom zabeležena brojnost odraslih komaraca u klopkama i preko 100 puta veća od kritičnih vrednosti na pojedinim lokalitetima. U pitanju su ruralne vrste komaraca ili rečni komarci, za koje je karakteristično da migriraju na udaljenosti od više desetina kilometara, što kod ovako velike brojnosti ima za posledicu najezdu na velikom prostoru. Opština Senta je tokom februara sklopila ugovor o sistemskom suzbijanju komaraca  sa AD “Ciklonizacija”:

-Tokom maja i juna  obavljen je monitoring i tretiranje larvi komaraca iz vazduha i sa zemlje. Nakon izvršenih tretmana, smanjena je brojnost komaraca. Međutim, usled obilnih atmosferskih padavina u maju i visokog vodostaja Tise tokom ovog meseca, stvorene su velike površine stajaće vode.

One izuzetno pogoduje razvoju larvi komaraca što iziskuje što hitnije ponavljanje tretmana.  Prirodni fenomen cvetanja reke Tise koji je u toku, pored svih svojih specifičnosti i lepote, nažalost, odložio je tretiranje komaraca na određeni period- naveo je Igor Stojkov, sekretar SO Senta i nastavio:

– Prepoznajući kompleksnost problema i potrebu sagledavanja celokupne situacije u Senti i susednim potiskim opštinama, pokrenuli smo inicijativu da se održi sastanak. Shodno zaključcima, a na osnovu iskustava iz ranijih godina, pretpostavka je da će se cvetanje Tise završiti do kraja nedelje. Ukoliko meteorološki uslovi dozvole, već naredne sedmice obaviće se novi tretmani u opštinama Senta, Ada, Kanjiža, Čoka i Novi Kneževac- najavio je Stojkov.