KIKINDA- Izgradnja i opremanje novog modernog dečjeg igrališta sa tartan podlogom na delu gradskog trga počeće narednih dana, saznaje portal GRADSKI.  Ovaj projekat je kompanija NIS, u okviru programa “Zajednici zajedno” za 2018. godinu, podržala sa 17 miliona dinara.

Program društvene odgovornosti “Zajednici zajedno” jedan je od najznačajnijih projekata NIS-a. Uspešno se sprovodi već 10 godina u saradnji sa lokalnim zajednicama u Srbiji. Kako saznajemo, na ovoj lokaciji biće instalirano 20 sprava koje ispunjavaju najsavremenije bezbednosne standarde, a namenjene su deci školskog i predškolskog uzrasta. Postojeće sprave, koje su do petka bile na ovoj zelenoj površini, biće postavljene na drugu lokaciju, najverovarnije na Starom jezeru.

Inače, na ovom mestu je predviđeno i postavljenje sprava za decu sa invaliditetom. Opšti cilj je kreiranje i razvijanje urbanog prostora koji zadovoljavao potrebe dece i dece sa invaliditetom kako bi se razvijali u zdravom i bezbednom okruženju . Roditelje i mališane koje smo danas zatekli na ovoj lokaciji, obradovala je ova vest. Kažu da jedva čekaju novo igralište. Nadaju se da će biti adekvatno obezbeđeno i zaštićeno od mogućeg nasrtaja huligana.

Specifični ciljevi projekti su: izgradnja savremenog i bezbednog igrališta koji će podsticati razvoj motoričkih i socijalnih veština kao i razvoj konstruktivnih igara, ali i promovisanje i podsticanje fizičkih aktivnosti kao zdravih stilova života kroz mogućnosti koje pruža otvoreni javni prostor u slobodnom vremenu. Ciljna grupa su deca do 15 godina.

U urbanističkom smislu, u Kikindi ne postoje kreativni i strateški odgovori u formi igrališta koja bi na adekvatan način odgovorile na potrebe razvoja dece predškolskog i školskog uzrasta. Postojeća igrališta sadržajno i koncepcijski nisu kompatabilna sa potrebama razvoja dece.

Takođe nisu ni dovoljno velika, a ni dovoljno bezbedna jer nemaju podloge koje bi ublažile padove dece, a takođe ne postoje ni bezbednosni sertifikati i upustva za korišćenje u skladu sa uzrasnim kategorijama.

Potrebno je istaći da na postojećim igralištima ne postoje sprave koje mogu da koriste deca sa invaliditetom koja su na ovaj način diskriminisana u svom psihofizičkom i socijalnom razvoju. Ovim projektom predviđena je potpuna rekonstrukcija postojećeg dečjeg igrališta i postavljanje potpuno novih i atraktivnih sprava.