KIKINDA- Završen 15. konkurs! Kompanija NIS je objavila rezultate konkursa u okviru programa “Zajednici zajedno” koji se od 2009. godine realizuje u saradnji sa lokalnim zajednicama širom Srbije.

Jubilarni programski ciklus, kojim kompanija NIS obeležava 15 godina svog društveno odgovornog programa “Zajednici zajedno”, usmeren je na unapređenje uslova za obrazovanje mladih u skladu sa savremenim modelima učenja i podizanje kapaciteta naučnih ustanova kako bi naučnici i naučnice razvijali svoje naučne potencijale.

Tako je ovogodišnji konkurs posvećen obrazovanju i nauci i usmeren na podršku projektima osnovnih i srednjih škola,

u domenu osavremenjivanja nastavnog procesa i infrastrukture objekata, kao i projektima naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova u cilju unapređenja infrastrukturnih i inovacionih kapaciteta naučnih ustanova.

Kikindi je na ovom konkursu odobreno 19 miliona dinara, a finansijski je podržano šest projekata. Sredstva su dobile Osnovna muzička škola “Slobodan Malbaški”, ali i OŠ “Đura Jakšić”, OŠ “Vuk Karadžić”, OŠ “Jovan Popović” i OŠ “Ivo Lola Ribar” u Novim Kozarcima.

NIS je odobrio sredstva i Tehničkoj školi u Kikindi. Nešto više od 3,6 miliona dinara dobili su za nabavku simulatora za zavarivanje.

Sa pet miliona dinara, dobijenih na konkursu “Zajednici zajedno”, u OŠ “Ivo Lola Ribar” saniraće deo krova školske zgrade. Za iste svrhe, nešto više od 3,9 miliona dinara, dobila je OŠ “Vuk Karadžić”.

Oko 3,6 miliona dinara će u OŠ “Jovan Popović” iskoristiti za  adaptacija toaleta pri fiskulturnoj sali škole i njeno dovođenje u funkcionalno stanje za veliki broj korisnika.

Za zamenu prozora na fiskulturnoj sali i nabavku sportskih rekvizita je OŠ “Đura Jakšić” pripalo oko 1,7 miliona dinara. Osnovna muzička škola “Slobodan Malbaški” dobila je milion i 40 hiljada dinara za nabavku jedne harmonike.

U godini jubileja, u projekte koji će biti realizovani u 13 partnerskih gradova i opština, kompanija NIS ulaže rekordnih 144,5 miliona dinara.