KIKINDA- Lokalna samouprava objavila je javni poziv za dodelu građevinskog materijala ljudima sa izbegličkim statusom. Građevinski materijal namenjen je za adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom na području našeg grada. Javni poziv otvoren je do 13. avgusta.

Obrazac prijave i objedinjene izjave, ali i sve dodatne informacije, mogu da se dobiju u Povereništvu za izbeglice u Gradskoj upravi, Trg srpskih dobrovoljaca 12, kancelarija 11, putem telefona 0230/410-164, ali i na internet prezentaciji Grada Kikinde www.kikinda.rs. Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je da priložite na pisarnici Uslužnog centra, šalter 2. To možete da učinite svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

U Kikindu i okolna sela, tokom ratnih 90-tih, slilo se oko 7.300 izbeglih. Kroz osam kolektivnih centara je prošlo 3.500 ljudi. U cilju njihovog zbrinjavanja, sa donatorima i Kikindom, do sada je obezbeđeno 313 stambenih rešenja.

U prethodno periodu, dodeljeno je 90 stanova, otkupljeno 84 seoskih domaćinstava, dok su 62 porodice  finansijski značajno osnažene.

Stotinak njih se opredilo za pomoć u građevinskom materijalu. Ovi podaci izneti su krajem januara, prilikom dodele ključeva stanarima nove zgrade u ulici Pere Segedinca.