KIKINDA- Do 26. marta je otvoren  konkurs za izradu novog logoa kikindskog Kulturnog centra. Pobednika konkursa bira Umetnički žiri koji će biti formiran od strane Kulturnog centra, a autoru najboljeg rešenjenja namenjena je novčana nagrada od 50.000 dinara. Na konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani građani.

Kada pošalju vizuelno rešenje, učesnici prihvataju uslov da Kulturni centar Kikinda (KCK) ima pravo da ga koristi. Kulturni centar zadržava pravo da menja i prilagođava izgled logoa, kao i pravo da ne odabere nijedan od ponuđenih predloga. Rezultati konkursa će biti objavljeni na FB stranici Kulturnog centra Kikinda, najkasnije do kraja marta. Rešenja i priloge treba poslati do 26. marta, isključivo poštom na adresu: Kulturni centar Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 23, 23300 Kikinda, sa naznakom: konkurs za LOGO.

Logo treba da promoviše specifičan kulturni identitet grada, identitet ustanove i kulturnu raznolikost. Ova ustanova nema formalno usvojene korporativne boje. Do sada su korišćene crvena i crna bez precizne nijanse. S tim u vezi, moguće je odabrati boje prema sopstvenom nahođenju.

Poželjno je da konstrukcija logotipa sadrži grafičko rešenje novog simbola Kulturnog centra Kikinda, akronim KCK i podtekst u kojem bi bio naveden pun naziv ustanove na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i na mađarskom jeziku i pismu na način da je simbol, ili kombinacija simbola i akronima, odvojiva od punog naziva. Ovo, takođe, nije obavezujuće. Obavezan podtekst logoa koji prati grafičko rešenje:

-Srpski jezik i ćirilično pismo: KULTURNI CENTAR KIKINDA

-Mađarski jezik i pismo: NAGYKIKINDA KULTÚRKÖZPONT

Svi prilozi moraju biti prezentovani na papiru ili kartonu formata A4, potpisani šifrom koju koristi autor, kao i u digitalnoj formi na CD-u (u vektorskim .PDF, .EPS, .Ai i u .jpg elektronskom formatu) u zapečaćenoj neprozirnoj koverti, takođe označenoj šifrom, bez naznačenog imena autora i bez adrese autora na pozadini koverte.

Iz Kulturnog centra navode da u manji koverat treba staviti biografiju sa kontakt podacima, i šifrom koju koristi autor, zatvoriti je i zajedno sa rešenjima, u štampanoj i CD formi, spakovati u drugi, veći zapečaćen i neprovidan koverat, koji na prednjoj strani, takođe, sadrži šifru autora. Elaborati koji ne budu dostavljeni prema propozicijama navedenim u raspisu konkursa, neće biti razmatrani.

(foto, KCK i GRADSKI)