KIKINDA- Studenti prve godine, ali i njihove starije kolege, mogu do 14. januara da konkurišu za gradske stidendije. Pravo učešća na  konkursu imaju studenti prve godine studija, koji se školuju u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija.

To mogu da učine i studenti druge i viših godina studija, a koji su ostvarili prosečnu ocenu najmanje 9,00 u prethodnoj godini studija. Kao i ranijih školskih godina, Grad Kikinda stipendiraće i studenti druge i viših godina studija prvog i drugog stepena, a koji su slabijeg materijalnog stanja. Opšti uslovi konkursa bitnije se ne razlikuju od prethodnih:

-Podnosilac zahteva mora da bude državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište ili boravište na području Grada Kikinde.

Da se školuje u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i da su na budžetu.

Ostale detalje konkursa, ali i dokumentaciju koju je potrebno priložiti, možete da pronađene na web stranici lokalne samouprave Kikindaonline, u rubrici Informacije (konkursi- aktuelno). Dokumentacija se predaje u Uslužnom centru, šalter 5. Grad Kikinda lane je odobrio 68 stipendija, u mesečnom iznosu od  8.500 dinara.

(foto, Čedomir Vujanić)