SENTA– Kompanija Japan Tobacco International (JTI), najveći proizvođač i jedina inostrana kompanija koja otkupljuje domaći duvan, ugovorila je ove godine proizvodnju sa više od 300 uzgajivača. Osim duvana tipa Virdžinija, od ove godine, JTI ponovo ugovara i duvan tipa Berlej.

– Naš cilj je da u saradnji sa našim dugogodišnjim, kao i novim uzgajivačima, dostignemo najbolji mogući kvalitet i prinos duvana. Saradnja podrazumeva podršku u svim fazama uzgoja i to vidu savetovanja u vezi sa agrotehničkim merama, nabavke neophodnih materijala, ali i obezbeđivanje novčanih avansa bez kamate. Pored toga, uzgajivačima se pruža podrška prilikom nabavke sušara, kao i opreme za proizvodnju zalivnih sistema i to na period od tri do sedam godina, takođe bez kamate- Željko Ananić, menadžer proizvodnje i obrade sirovog duvana u kompaniji JTI i dodaje da briga o uzgajivačim duvana jedan njihovih od prioriteta.

Prošla godina bila je puna izazova s obzirom da je leto bilo veoma sušno, a rana jesen veoma kišovita što je uticalo na smanjenje kvaliteta i prinosa duvana. Ipak, uz primenu odgovarajućih mera pod budnim okom stručnjaka iz kompanije JTI, izvučen je maksimum, a kompanija je odlučila dodatno pomogne svojim kooperantima i isplati dodatak u iznosu od 21 dinar po svakom predatom kilogramu duvana bez obzira na kvalitet.

Inače, u 2022. godini JTI je ugovorio proizvodnju sa nešto manje od 300 proizvođača na teritoriji Srema, Mačve i Južnog Banata i imao prosečni prinos od oko 1.800 kilograma po hektaru na nešto više od 1.900 ugovorenih hektara i otkupljenih više od 3.400 tona duvana.

Pored ekonomske održivosti proizvodnje duvana, JTI vodi računa i o zaštiti životne sredine. Redovno se organizuju obuke kooperanata na temu bezbednog radnog okruženja, primeni ekološki prihvatljivijih sredstava za zaštitu bilja, kao i o prikupljanju i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada od pesticida.