KIKINDA- Policijski službenici Policijske uprave u Kikindi, u okviru svojih redovnih aktivnosti, na strelištu “Crna Bara” u Crnoj Bari, izvodiće bojevo gađanje, od 5. do 16. oktobra. Bojevo gađanje izvodiće se svakog radnog dana od 8 do 15 sati, a ovih aktivnosti na strelištu “Crna Bara” neće biti vikendom.

ART 0356

U naznačenom vremenskom periodu, na prostoru poligona, najstrože se zabranjuje kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega. Strelišni prostor u kome će se izvoditi gađanje biće obeležen crvenim barjačićima, i velikim crvenim barjakom na vrhu grudobrana, na samom mestu gađanja.

policija u stroju

Takođe, na prilaznim putevima, u blizini stražarskih mesta, biće postavljene tablice sa natpisom: “NE IDI DALJE- GAĐA SE” i mesta će biti obezbeđena stražarima. Ovo je jedna od uobičajenih aktivnost koju i pripadnici Policijske uprave u Kikindi sprovode kako bi još efikasnije mogli da obavljaju redovne i posebne policijske zadatke.