KIKINDA- Grad Kikinda poziva apsolvente i svršene studente fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, da se prijave i postanu deo baze visokobrazovanog kadra. Lokalna samouprava, javna preduzeća i ustanove u nadležnosti gradske uprave, zahvaljujući ovoj bazi, imaće uvid u postojeći kadar prilikom potrage za novim zaposlenjima.

Otvaranjem radnog mesta u ustanovama na teritoriji grada Kikinde, mlade osobe evidentirane u bazi podataka, imaće priliku da znanje stečeno u visokoobrazovnoj ustanovi i praktično primene. Podaci iz baze koristiće se za povezivanje obrazovanih i talentovanih, a nezaposlenih sugrađana sa potencijalnim poslodavcima, odnosno lokalnom samoupravom, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Kikinda.

Grad Kikinda ovim pozivom želi da podrži visokoobrazovan kadar, koji će svoje teorijsko znanje i talenat moći da upotpuni praksom u rodnom gradu, pa samim tim da u njemu i ostane. Javni poziv je isključivo u vezi sa pravljenjem baze visokoobrazovnog kadra. Pravo na prijavu imaju apsolventi i svršeni studenti fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija i koji ispunjavaju sledeće uslove:
– državljani su Republike Srbije,
– imaju prebivalište na teritoriji grada Kikinde,
– apsolventi na budžetu Republike Srbije,
– stekli su diplomu na visokoobrazovnoj ustanovi u proteklih pet godina,
– talentovani i nadareni studenti koji imaju prosečnu ocenu iznad 8,00.

Studenti i studentkinje koje ispunjavaju navedene uslove, potrebno je da dostave sledeću dokumentaciju:
– Prijavu (pisanu u slobodnoj formi) sa kratkom biografijom, potvrdu fakulteta o upisu završne godine studija i potvrdu fakulteta o prosečnoj oceni tokom studiranja. Studente koji su završili fakultet, a ispunjavaju  navedene uslove, treba da dostave kopiju diplome i lične karte. Dokumentaciju mogu da predaju Sekretarijatu za društvene delatnosti, u kancelariji broj 19. Sve dodatne informacije i objašnjenja mogu se dobiti na telefon 0230/410-142, radnim danima od 9 do 14 sati.