Издаје се у закуп канцеларијски простор, који чине:

  • просторија, канцеларијска, 10 m х 5,25 m (52,5 m2);
  • чајна кухиња, 2 m х 1,8 m (3,6 m2);
  • тоалет, засебан женски и мушки, 3,1 m х 3 m (9,3 m2);
  • ходник, 3,2 m х 1,8 m (5,76 m2).

 

За додатне информације обратити се на тел. бр. 0230 421-173, 060 5000-738.