KIKINDA- Parovima iz Kikinde koji se već nalaze u programu vantelesne oplodnje i prošli su lekarsku komisiju, lokalna samouprava pružiće finansijsku podršku.

Ko može da računa na maksimalan iznos od 60.000 dinara regulisano je nedavno usvojenim Pravilnikom o naknadi troškova za pomoć parovima koji su se odlučili za vantelesnu oplodnju. U međuvremenu, grad Kikinda raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva za naknadu troškova vantelesne oplodnje.

– Tri miliona dinara smo za ove namene opredelili poslednjim rebalanskom budžeta. Tokom prethodnog perioda, javila su nam se 34 para. Kako su ovo budžetska sredstva, moraju i da se opravdaju.

Parovi će imati obavezu da pravdaju troškove čuvajući račune iz zdravstvenih ustanova u kojima su pregledi obavljeni. To se odnosi i na račune lekova i suplemenata, dok troškovi prevozane ne ulazi u pravdanje. Njih već refundira RFZO- izjavio je Mladen Bogdan, predsednik gradske Skupštine i nastavio:

-Ozbiljno smo pristupili ovoj osetljivoj temi, razgovarali sa parovima, a nakon toga i usvojili Pravilnik. Lokalna samouprava nastojaće da poveća sredstva za ovu namenu. Nije nam namera da ovo bude jednokratan program i da vremenski oročen na samo ovu godinu.

Voljni smo da narednih godina ovaj program proširujemo. Postoji više programa u oblasti populacione politike, a ovaj je,  nesumnjivo, veoma značajan- kategoričan je Bogdan. Sekretar Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Bogdan Tasovac, podvukao je da je Javni poziv  otvoren do utroška sredstava. Naveo je i koje uslove moraju da zadovolje zainteresovani parovi:

-Moraju da su državljani Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kikinde, najmanje šest meseci od dana podnošenja zahteva, da su korisnici RFZO, kao i da im je, i pored odgovarajućeg lečenja, konstatovana neplodnost- saopštio je Tasovac.

Zahtev za ovu proceduru mogu da preuzmu sa sajta Kikindaonline ili u Uslužnom centru, na šalteru broj 5. Od dokumentacije, parovi moraju još da prilože i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod notara da žive u vanbračnoj zajednici, ne manje od šest meseci.

Potrebno je još da dostave i očitane lične karte, broj tekućeg računa, predlog lekara specijaliste  da je potrebna vantelesna oplodnja, kao i uverenje da je reč o zdravstvenoj ustanovi koja je registrovana za obavljanje vantelesne oplodnje. Uz sve to, prilaže se fotokopija neophodne medicinske dokumentacije.