BEOGRAD- Fondacija Ana i Vlade Divac, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške, podržaće sa ukupno 1.850.000 dinara lokalna udruženja građana, neformalne grupe i medije u realizaciji projekata koji će pomoći zajednicama da iskažu građansku solidarnost tokom krize u Srbiji izazvane korona virusom.

Realizacijom projekta, korisnici sredstava promovisaće solidarnost, podsticati druge da se aktivno uključe u pomoć zajednici u kojoj žive i pomagati najugroženijima u ovoj krizi. Ovaj vid podsticaja takođe će pomoći da se realizuju već započete ili ostvare nove inicijative koje će imati širok uticaj na zajednicu i pomagati građanima da se odgovorno i solidarno suoče sa krizom.

Zainteresovani se mogu dodatno informisati OVDE, gde se može preuzeti formular za predlog projekta i dalje konkurisati slanjem projekta na mejl solidarnost@divac.com. Konkurs je otvoren do 20. aprila, u 16 časova, a projekte je potrebno relizovati od 1. maja do 15. jula.

(foto, Fondacija Ana i Vlade Divac)