KIKINDA- Novčana pomoć nezaposlenim porodiljama, podela bebi paketa, besplatan prevoz srednjoškolaca iz seoskih sredina, stipendiranje studenata i regresiranja njihovog prevoza, samo su neke od mera populacione politike i poboljšanja porodica sa decom, koje se finansiraju iz gradskog budžeta.

Da Kikinda ima kvalitetne mere populacione politike koje država može da unapredi, sinergijskim pristupom toj problematici, danas su se saglasili ministarka bez portfelja, dr Slavica Đukić Dejanović i gradonačelnik Pavle Markov. Ministarka je poručila da je država spremna da pomogne kako bi se dodatno osnažile postojeće mere.

Založila se i za uspostavljanje vertikalne linije populacione politike, koja bi se protezala od nadležnih državnih i pokrajinskih institucija do lokalnih samouprava, a bila podržana i od privrednih subjekata. Kao pozitivan primer mera populacione politike, navela je stavku od oko 50 miliona dinara. Toliko se, na godišnjem nivou, iz gradskog budžeta izdvaja za transport učenika i studenata:

– Ovde je na delu razmišljanje o tome da mladi treba da budu realnost, da su oni ti koji će kreirati život i budućnost. Konkretno se radi na tome da se stvore uslovi da se mladi školuju i obrazuju, da ostanu u ovom gradu i fomiraju porodicu- naznačila je na. Tokom sastanka je konstatovano da se pored pronatalitetne politike i stimulisanja rađanja, mora rešiti i problem aktivnog starenja. Ministarka je iznela i poražavajuće statističke podatke:

– Prosečna starost u Kikindi je 44 godine. Na 1.000 stanovnika rodi se 8 beba a, nažalost, umre 16 osoba. Kod takvog pronatalitetnog parametra, ali i činjenice da neuporedivo mnogo više ljudi napusti Kikindu nego što dođe da živi, govori da su migracije, posebno unutrašnje, veliki problem.

Na godišnjem nivou ovaj grad napusti oko 800 stanovnika. Mladi ljudi odlaze u Beograd i Novi Sad, ili hoće da napuste Srbiju. Razgovarali smo i o zajedničkom projektu sa UN i Komesarijatom za izbeglice. Želimo da vidimo koja bi to investicija ili pilot projekat zadržali mlade ljude u ovoj sredinije- saopštila je dr Đukić Dejanović. Gradonačelnik Kikinde, Pavle Markov, smatra su nakon sastanka definisani konkretni planovi i dogovori:

– Veoma je dobra vest što će određeni projekti, finansirani od strane EU i drugih fondova, sada biti usmereni ka našem gradu. U prethodnom periodu, mi smo preduzeli niz mera u cilju poboljšanja kvaliteta života građana kako bi ostali ovde, ali je činjenica da su neki izabrali da odu iz Kikinde.

Smatram da naših desetak mera populacione politike i godišnji iznos od preko 90 miliona dinara, potvrđuju da smo posvećeni, pre svega, deci i mladima- poručio je Markov.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)