KIKINDA- Dobrovoljna predaja i revizija dozvola!

Tokom akcije dobrovoljne predaje neregistrovanog oružja, koja je u Srbiji realizovana od 7. maja do 31. jula, kikindskoj policiji predato je 640 komada ilegalnog oružja, 48.000 komada metaka raznog kalibra, 101 minsko- eksplozivno sredstvo i 3,81 kilogram baruta.

Ove podatke je saopštio Pavle Rajkov, načelnik PU Kikinda. Građani koji su u tom periodu predali neregistrovano oružje, nisu morati da dokazuju njegovo poreklo.

MUP je naložio da se izvrši revizija svih izdatih dozvola za nošenje oružja, kao i da se u roku od šest meseci obavi kontrola kako ga vlasnici čuvaju.

Posebno se kontroliše da li su ispunjeni svi zakonski uslovi za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja, da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je na adekvatan način sprečen pristup oružju i municiji maloletnim i drugim licima.

Od 5. avgusta do 9. oktobra je započeto 2.066 revizija u kojima je oduzeto ili predato 180 komada raznog oružja. Kompletna revizija treba da se obavi do 31. decembra.