NOVI SAD- Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, do 30. januara, sprovodi Međunarodni popis ptica vodenih staništa. Ova je jedna od najstarijih istraživačkih akcija, a u Srbiji se realizuje od 1982. godine.

Nekoliko stotina članova i volontera Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, u narednim danima, posetiće obale reka, jezera, bara, akumulacije, ribnjake, kanale i slična vodena staništa u potrazi za pticama.

Ornitolozi i ljubitelji ptica lociraće i prebrojati divlje patke, guske, barske koke, ždralove, čaplje, ronce, gnjurce, kormorane, galebove, šljuke i brojne druge vrste divljih ptica koje žive uz vodena staništa.

To se odnosi  i na  ugroženog belorepana i crnog orla. Posebna pažnja tokom ovogodišnjeg popisa biće posvećena prebrojavanju i utvrđivanju starosne strukture tri vrste labudova kojih se mogu videti u Evropi i Srbiji i to labuda grpca, velikog i malog labuda:

-Cilj  istraživanja je obilazak celokupnih tokova naših najvećih reka poput Dunava, Save, Tise, Zapadne Morave i Drine radi prebrojavanja i praćenja kretanja ptica. Prebrojavanje ptica na Dunavu ove, kao i ranijih godina, radiće se sa vode i sa kopna i to nam je najveći izazov.

Ptice močvarice postaju sve ugroženije širom sveta, prvenstveno zbog gubitka staništa, ali i tamo gde postoje odgovarajući stanišni uslovi ptice vodenih staništa nailaze na brojne probleme koje uzrokuju ljudi. Tu bih istakao problem trovanja olovom- Marko Šćiban, koordinator popisa ptica iz DZPPS.

Kada je u pitanju trovanje olovom, problem leži u lovu olovnom sačmom. Prema istraživanju ornitologa iz DZPPS, u Srbiji se godišnje u ribnjake, jezera i reke ispuca oko 5,5 tona olovne sačme. Na ovaj način, svake godine, više od 20 miliona novih kuglica olova dospeva u životnu sredinu, čime se ugrožava javno zdravlje i bezbednost građana. Pored evidentiranja vrsta i brojnosti uočenih ptica, istraživači će beležiti i da li se na vodenim površinama lovi.

Pratiće se stanje ekosistema, obala i šuma u priobalju reka. Učešće u zimskom popisu ptica odvija se na volonterskoj osnovi. Akcija je odlična prilika da se novi volonteri priključe, nauče da raspoznaju i popisuju ptice, i obiđu mnoge krajeve Srbije. Svi podaci o zabeleženim i izbrojanim pticama u našoj zemlji biće peosleđeni Birou za istraživanje vodenih ptica u Holandiju, kao i nadležnim zavodima za zaštitu prirode u Beogradu i Novom Sadu.

(foto, DZPPS)