KIKINDA- Drugi krug! Do 27. marta traje upis kandidata koji žele da steknu licencu i zvanja sportski operativni trener i sportski učitelj.

DSC 0478

Na osnovu ranije postignutih dogovora između Gradske Uprave  i Fakulteta za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada, a nakon uspešno završenog prvog kruga edukacije, u toku je upis novih kandidata.

DSC 0485

Radi se o drugom krugu edukacije za sportskog operativnog trenera (treći nivo edukacije) i  sportskog operativnog trenera- sportskog učitelja (četvrti nivo edukacije).  Ta licenca potvrđuje da je lice osposobljeno za rad sa decom mlađom od 16 godina.

DSC 0473

Neophodan preduslov za upis za sportskog operativnog trenera je srednja stručna sprema, a uslov za upis za sportskog operativnog trenera-sportskog učitelja je završen treći nivo edukacije, odnosno stečeno zvanje sportskog operativnog trenera.

Stekli zeljeno sportsko zvanje

Nastavni predmeti će se realizovati u Kikindi sa profesorima sa Fakulteta za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada (online) i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Kikinde.

DSC 0302

Kao akreditovana visokoškolska ustanova iz ove oblasti, TIMS je nosilac celokupne edukacije. Sportski klubovi će biti informisani preko medija, Sportskog saveza Kikinde kao i od strane koordinatora cele edukacije putem imejl adresa klubova.