KIKINDA- Drugi krug! Do 27. marta traje upis kandidata koji žele da steknu licencu i zvanja sportski operativni trener i sportski učitelj.

Na osnovu ranije postignutih dogovora između Gradske Uprave  i Fakulteta za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada, a nakon uspešno završenog prvog kruga edukacije, u toku je upis novih kandidata.

Radi se o drugom krugu edukacije za sportskog operativnog trenera (treći nivo edukacije) i  sportskog operativnog trenera- sportskog učitelja (četvrti nivo edukacije).  Ta licenca potvrđuje da je lice osposobljeno za rad sa decom mlađom od 16 godina.

Neophodan preduslov za upis za sportskog operativnog trenera je srednja stručna sprema, a uslov za upis za sportskog operativnog trenera-sportskog učitelja je završen treći nivo edukacije, odnosno stečeno zvanje sportskog operativnog trenera.

Nastavni predmeti će se realizovati u Kikindi sa profesorima sa Fakulteta za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada (online) i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Kikinde.

Kao akreditovana visokoškolska ustanova iz ove oblasti, TIMS je nosilac celokupne edukacije. Sportski klubovi će biti informisani preko medija, Sportskog saveza Kikinde kao i od strane koordinatora cele edukacije putem imejl adresa klubova.