KIKINDA- Članovi Udruženja slepih i slabovidih “Severni Banat”, simboličnom šetnjom od nihovih prostorija do zgrade Kurije, obeležili su Svetski dan belog štapa.

Branka Šobot Jeličić, zamenica predsednika “Severnog Banata”, rekla je da slepi i slabovidi ljudi imaju pravo da budu ravnopravni članovi ovog društva i da zadovoljne sve svoje potrebe:

– Naše udruženje ima oko 150 članova i reprezentativni smo predstavnici Saveza slepih Srbije. Zato smo se odlučili na ovu šetnju kako bismo i na taj način skrenuli pažnju javnosti na naše potrebe i probleme. Još uvek se, nažalost, malo članova našeg udruženja samostalno kreću.

Beli štap je zapravo produžena ruka slepog čoveka. Nama, koji se već samostalno krećemo, potrebno je više taktilnih staza da bismo se slobodnije i sigurnije kretali.

Istovremeno, potrebno je da naše članove više animiramo, edukujemo i obučimo kako bi mogli da koriste beli štap-  navela je ona. Taktilna staza nalazi se od  prodavnice IDEA do Mikronaselja, ali to očito nije dovoljno.

I na ovom skupu moglo se čuti da slepi  i slabovidi hoće da budu korisni članovi ovog društva. Osnovna poruka Svetskog dana belog štapa ili Svetsko dana slepih jeste da se slepima i slabovidima prizna pravo na jednake šanse u svim oblastima života.

Simboličnoj šetnji članova članiva Udruženja slepih i slabovidih “Severni Banat” odazvala se Ramona Tot, članica GV za nacionalne manjine, rodnu ravnopravnost i brigu o porodici. Svetski dan belog štapa v obeležava se svakog 15. oktobra, počevši od 1964. godine.