KIKINDA – Novi zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama predstavljen je svim načelnicima opština i predstavnicima Štabova za vanredne situacije u Severnobanatskom okrugu.

20181129 121133

Izmenjenim zakonom predviđeno je znatno bolje reagovanje u slučaju nesreće, odnosno akcenat je stavljen na prevenciju kako do vanrednih situacija ne bi ni došlo. O novom zakonu pričao je Boban Stevanović, zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije:

Boban Stevanović

– Severnobanatski okrug ima šest opština i njih pet se nalazi na reci ili u blizini reke, tako da je prevencija veoma značajna kako do vanredne situacije ne bi ni došlo.

pripreme za akciju foto S.U.

Ako se  nesreća ipak dogodi, zakon predviđa znatno kvalitetniji oporavak koji mora da bude sada znatno brži i delotvorniji. Sve opštine su dužne da izrade kartu i registar rizika kojim ćemo smanjiti mogućnost pojave prirodnih katastrofa u slučaju izlivanja reka ili sličnih nezgoda- rekao je Stevanović. Načelnik Severnobanatskog okruga, Nikola Lukač,  između ostalog, govorio je o velikom broju požara, koji su nastali ljudskom neodgovornošću:

20181129 121040

– Spaljivanje biljnih ostataka jedan je od najvećih problema, koji mogu da izazovu ogromnu materijalnu štetu. Zato će nam cilj biti da u narednom periodu bolje opremimo vatrogasne jedinice, kako u povećanju ljudstva, tako i u nabavci opreme.

43680961 2063796640332764 8532298046443094016 n

Statistički podatak pokazuje da su od 168 požara na teritoriji okruga, 164 nastala zbog paljenja biljnih ostataka. To više ne sme da se ponovi i to mora da se spreči po svaku cenu. Požari izazvaju velike probleme u saobraćaju, u bezbednosti građana, kao i u pomoru životinjskog sveta- dodao je Lukač.