5.7 C
Kikinda
02.02.2023.

 VAŽNI TELEFONI
 Policija  192
 Vatrogasci  193
 Hitna pomoć  194
 Tačno vreme  195
 Gradski centar za obaveštavanje i uzbunjivanje  1985
 Auto-moto savez Srbije – pomoć na putu  1987
 Služba buđenja  19811
 Razna obaveštenja  19771
 Prijava telefonskih smetnji  19812
 Fiksna telefonija Srbije – info centar  19813
 Mobilna telefonija Srbije – info centar  064 789
 Telenor – info centar  063 9863
 Vip – korisnički servis  060 1234
 Međunarodni razgovori  19011
 JP PTT Saobraćaja Srbije – info centar  0700 100300
 Telegrami  1961
 Informacije o penzijama (govorni automat)  0700 017017
 Meteorološki podaci (govorni automat)  19822, opcija 1
 Loto (govorni automat)  19822, opcija 2
 Crkveni kalendar (govorni automat)  19822, opcija 3
 Vojna hitna pomoć  1976
 Vojna policija  19860
 TELEFONI OBRAZOVNIH INSTITUCIJA
 Predškolska ustanova “Dragoljub Udicki”  22 530, 21 230
 Vrtić Miki  422 554
 Vrtić Plavi čuperak  26 849
 Vrtić Kolibri  23 533
 Vrtić Naša radost  22 531
 Vrtić Bambi  22 362
 Vrtić Poletarac  421 583
 Vrtić Mendo  422 684
 Vrtić Pčelica  21 737
 Vrtić Leptirić  422 993
 Vrtić Jelenko, Nakovo  454 503
 Vrtić Lastavica, Banatsko Veliko Selo  451 821
 Vrtić Šilja, Novi Kozarci  356 419
 Vrtić Buba Mara, Rusko Selo  458 034
 Vrtić Maslačak, Bašaid  69 011
 Vrtić Zlatna ribica, Iđoš  65 795
 Vrtić Medenjak, Sajan  66 019
 Vrtić Ježeva kućica, Banatska Topola  67 310
 Vrtić Neven, Mokrin  61 166
 OŠ “Đura Jakšić”  22 239
 OŠ “Feješ Klara”  400 500
 OŠ “Jovan Popović”  400 390
 OŠ “Sveti Sava”  400 270
 OŠ “Vuk Karadžić”  22 130
 OŠ “Žarko Zrenjanin”  423 520
 OŠ “6. oktobar”  22 844
 OŠ “Petar Kočić”, Nakovo  54 330
 OŠ “Slavko Rodić”, Banatsko Veliko Selo  51 408
 OŠ “Ivo Lola Ribar”, Novi Kozarci  56 005
 OŠ “Gligorije Popov”, Rusko Selo  58 602
 OŠ “Bratstvo Jedinstvo”, Banatska Topola  67 203
 OŠ “1. oktobar”, Bašaid  68 033
 OŠ “Milivoj Omorac”, Iđoš  65 209
 OŠ “Mora Karolj”, Sajan  66 004
 OŠ “Vasa Stajić”, Mokrin  61 118
 Osnovna muzička škola “Slobodan Malbaški”  22 474
 Ekonomsko-trgovinska škola  22 023
 Gimnazija “Dušan Vasiljev”  22 557
 SSŠ “Miloš Crnjanski”  22 056
 Tehnička škola Kikinda  22 275
 Dom učenika srednjih škola “Nikola Vojvodić”  23 921
 VŠSSOV Kikinda:

Centrala

Odsek za studentska pitanja

 

439 250

22 423

 Centar za stručno usavršavanje  404 830
 GRADSKI VAŽNI TELEFONI
 Grad Kikinda  410 100
 Policijska uprava Kikinda  412 100
 Odeljenje saobraćajne policije  439 544, 412 192
 Osnovni sud Kikinda  22 821, 22 822
 Dom zdravlja  316 001
 Opšta bolnica:

Centrala – fiksni

Centrala – mobilni

Nervno i interno

Kožna ambulanta

Očna ambulanta

 

423 559, 423 556, 423 560, 422 153

062 885 7030, 062 885 7040

423 537

423 566

434 603

 ZZJZ Kikinda  421 102
 Gerontološki centar Kikinda:

Novi dom

Stari dom

 

434 675

21 584

 Veterinarska stanica  435 974
 Azil za kućne ljubimce  404 631
 Autoprevoz Kikinda:

Informacije

Centrala

Direktor

 

423 770

422 138

423 763

 Železnička stanica Kikinda  22 114
 JP Toplana  435 055, 402 330, 402 331
 Elektrodistribucija  23 100
 Srbijagas  422 169, 425 200
  JP “Kikinda”

Centrala

Direktor

Finansije

AOP

Rukovodilac vodovoda

Rukovodilac tehničkog sektora

 

422 760

422 190

424 363

426 195

425 625

424 359

 ASA  400 250, 062 217 860
 Pošta Kikinda  24 110
 Centar za socijalni rad  21 169, 27 374
 Nacionalna služba za zapošljavaje  411 700
 PIO fond  21 050
 Katastar nepokretnosti Kikinda  27 041
 Poreska uprava Kikinda  421 203
 Poljoprivredna stručna služba  21 120, 21 121, 22 753, 22 961
 Turist biro  422 189, 437 904
 Istorijski arhiv  34 835
 Narodni muzej  21 239, 22 500
 Kulturni centar Kikinda  22 544, 26 240
 Narodno pozorište Kikinda  22 638
 Narodna biblioteka “Jovan Popović”  21 458
 CLPU “Terra”  26 508
 ADZM “Gusle”  23 765, 400 560
 Pravoslavna crkva “Sveti Nikola”  22 536, 28 464
 Katolička crkva “Sveti Franjo”  21 711
 Vojni odsek Kikinda  27 246
 Sportski centar “Jezero”  422 211, 424 200
 TELEFONI SEOSKIH MESNIH ZAJEDNICA
 Banatska Topola:  67-237
 Bašaid  68 110
 Banatsko Veliko Selo  51 422
 Iđoš  65 210
 Mokrin  61 210
 Nakovo  54 320
 Novi Kozarci  56 030
 Rusko Selo  58 613
 Sajan  66 022

error: Content is protected !!