KIKINDA- Urađeno puno, važne stvari predstoje! Tri autorske izložbe, akcija “Knjiga na dar”, ulaganja u depo, u Čanadskoj ulici, ali i u računarsku mrežu, samo su neke od aktivnosti koje su zaposleni u kikindskom Istorijskom arhivu realizovali tokom 2023. Šta je još u ovoj ustanovi urađeno tokom proteklih godinu dana, otkako se nalazi na čelnoj funkciji pitali smo Srđana Sivčeva, v.d. direktora Istorijskog arhiva:

– Realizovali smo  tri autorske izložbe. Prva je otvorena u aprilu, pod nazivom “Stara i retka knjiga u biblioteci Istorijskog arhiva Kikinda”. Druga je bila gostujuća izložba relizovana u saradnji sa Arhivom iz Sombora. Ona je otvorena u novembru, u divnom prostoru Muzeja podunavskih Švaba i nosi naziv “Veze Sombora i Kikinde kroz dokumenta Istorijskog arhiva Kikinda”. Cilj, ideja postavke bilo je kulturno povezivanje dva grada, koje bi pratilo saobraćajno kroz put “Osmeh Vojvodine”.

Poslednja izložba otvorena je krajem decembra povodom Dana grada “Grbovi i simboli grada Kikinde od 1774. godine do danas”- kaže Sivčev  dodaje da su  martu dogovorili posao sa Arhivom Vojvodine da skeniraju, obrade i urade po dve kopije povelja o uspostavljanju Velikokindskog distrikta i proglašenju Velike Kikinde za varoš iz 1774. godine:

– Dve kopije zadržava Arhiv, a dve ćemo pokloniti Gradu. U programu su bila i dva predavanja o istoriji Vojvodine i istoriji partizanskog pokreta u okupiranoj Srbiji. Odazvali smo se akciji Slobodne škole “Pionir” i rashodovani elektronski otpad smo predali za sadnice smreče, koje smo zasadili u ulici Šumica.

Arhiv je imao udela i u humanitarnim aktivnostima, pa je nekoliko džakova sakupljenih čepova od pet ambalaža predao “Našoj kući”. Takođe, učestvovali u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. U septembru smo publikovali 19. broj časopisa “Attendite”, jedinog istoriografskog i arhivističkog časopisa u Banatu.

Na koji način ste došli do fotokopije povelje Velikokikindskog privilegovanog distrika?

Povelja carice Marije Terezije se do 1974. godine takođe nalazila u Zagrebu i tada je delegacija našeg arhiva, povodom 200. godišnjice Distrikta, dobila povelju u zamenu za neke stvari za koje je Hrvatski državni arhiv bio zainteresovan. Tada je još utvrđeno da se i povelja Franca I iz 1817. kojima su potvrđene privilegije Distriktu, nalazi u Zagrebu.

Prošle godine sam stupio u komunikaciju sa Hrvatskim državnim ahivom i nakon potvrde da se povelja stvarno nalazi u njihovoj zbirci, tražio sam digitalne kopije povelje, što su kolege iz Zagreba i učinile. Na izložbi otvorenoj povodom Dana grada, Kikinđani su mogli da vide delove te povelje, prvi put posle 1944. godine, kada je u povlačenju nemačke okupacione vojske odneta i ostavljena u Zagrebu.

Prethodnu godinu obeležila je akcija “Knjiga za dar”. Šta je bio njen smisao?

Akcija je započela u februaru i plan je da sve osnovne škole u gradu i selima dobiju primerke arhivskih izdanja. Sve osnovne škole u Kikindi su dobile kontigent knjiga, a akcija je nastvavljena i po selima podelom knjiga u OŠ “Milivoj Omorac” u Iđošu. Do sada je podeljeno preko 500 knjiga. U septembru smo pokrenuli akciju “Arhivska otvorena vrata”, sa ciljem da se učenici osnovnih i srednjih škola upoznaju sa radom i značajem arhiva. Preko 700 dece je obišlo do sada arhiv, mnogi po prvi put, a đacima je pokazana stara arhivska građa, depoi, povelje, stari školski dnevnici…

Koje su najvažnije investicije i projekti obeležili 2023. godinu?

Arhiv je kod Ministarstva kulture konkurisao za dva projekta, na kojima smo dobili 400.000 dinara za nabavku i montažu polica u isturenom depou u Čanadskoj ulici. Za instalaciju kompletne računarske mreže u kancelarijama arhiva dobili smo 300.000 dinara.

Kojim manifestacijama će Istorijski arhiv obeležiti 250 godina od ustanovljena Distrikta?

Centralni meseci za proslavu 250. godišnjice biće novembar i decembar. Arhiv planira da u partnerstvu sa Maticom srpskom organizuje naučni skup, na kojem će učestvovati stručnjaci iz Matice srpske, Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, Istorijskog instituta iz Beograda, ali i istoričari iz našeg arhiva i Narodnog muzeja Kikinda.

Planiramo da publikujemo kapitalnu monografiju u kojoj će se naći sve povelje vezane za Distrikt, ali i sva važnija dokumenta, diplome vezane za istoriju grada kroz 18. i 19. vek. Nabavkom izložbenih vitrina, za šta smo konkurisali kod Ministarstva kulture, izložićemo kopije, ali i originale povelja.

Šta će biti najvažniji planovi Istorijskog arhiva tokom 2024. godine?

Pored programa vezanih za obeležavanje godišnjice Distrikta, planiramo da postavimo izložbu o kikindskim lokalnim izborima od 1990. do 2020. godine, budući da nas u ovoj godini očekuju izbori za lokalni parlament. U septembru planiramo da otvorimo izložbu povodom 15 godina postojanja KAF “Mamuti”. Istog meseca ćemo predstaviti jubilarni, 20. broj časopisa “Attendite”. Kikinđani će moći da uživaju u predavanjima i radionicama.