KIKINDA- Martovska analiza! I tokom pretohdnog meseca, prioritet u radu Policijske uprave u Kikindi, bila je prevencija vršenja prekršaja i krivičnih dela, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i potpuna zaštita života, lične i imovinske sigurnosti građana.

Stanje bezbednosti na području  Severnobanatskog okruga bilo je povoljno, ali to ne znači da za policiju nije bilo posla. Naprotiv. Registrovana su 134 krivična dela (172-2023.), što čini smanjenje od 22 odsto.

Iz oblasti opšteg kriminala, ukupno je registrovano 118 krivičnih dela što čini smanjenje od 16,31 odsto (141- 2023.). Iz oblasti privrednog kriminala otkriveno je šest krivičnih dela, što iz oblasti visokotehnološkog kriminala evidentirana su tru krivična dela i iz ekološkog kriminala 6 krivičnih dela.

Od ukupno 54 registrovana krivična dela sa NN učiniocem u martu, rasvetljeno je 40,74 odsto krivičnih dela. Takođe, od 54 registrovana krivična dela po poznatom učionicu, u martu su 23 lica uhvaćena u izvršenju krivičnog dela.

U ovom periodu podneto je 10 krivičnih prijava zbog izvršenih dela u vezi narkotika. Registrovano je sedam krivičnih dela Nasilje u porodici i izrečeno  ukupno 40 hitnih mera (27 privremenih mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 13 privremeno udaljenje mogućeg učinioca iz stana).

Kikindska policija registrovala je 61 krivično delo protiv imovine i to: 44 krađe, 12 teških krađa, ali i po jedno razbojništvo, prevaua, iznuda i prikrivanje. Tokom prethodnog meseca nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana.

Otkriveno je 27 prekršaja protiv javnog reda i mira, što je u odnosu na mart prethodne godine smanjenje za 43,75 odsto. Prema stranim državljanima preduzeto je 337 mera, a u istom periodu prethodne godine 192.

Ukupno je realizovano 20 akcija dislokacija, a u zoni granične linije  pronađeno i dislocirano 77 ireguaalrnih migranata. Oni su prevezeni i smešteno u regularne prihvatne centre KIRS-a.

Više saobraćajnih nezgoda, jedno lice poginulo

Na ulicama i putevima Kikinde i Severnobanatskog okriga dogodilo se 36 saobraćajnih nezgoda što predstavlja povećanje za 24,14 odsto, u odnosu na 2023. godinu (29). Na žalost, jedno lice je poginulo. Teške telesne povrede zadobilo je osam, a 16 lica lake telesne povrede.

Prilikom regulisanja i kontrole saobraćaja na putevima, kontrole učesnika u saobraćaju, vozača i vozila otkriveno je 1.512 prekršaja, što je za dva procenata manje u odnosu na isti period prošle godine (1.541).

U kontroli saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola otkriveno je 126 prekršaja, zbog prekoračenja dozvoljene brzine 163, nekorišćenja sigurnosnog pojasa 312, upotrebe mobilnog telefona 36, a jedan prekršaj zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci u vožnji.