KIKINDA- Drugi ovogodišnji sneg nije iznenadio putare. Tokom noći i prepodnevnih sati Zimska služba nije reagovala, s obzirom na intenzitet padavina. Zimska služba nalazi se u prvom stepenu pripravnosti.

To znači da su ljudstvo i mehanizacija spremni da reaguju, ukoliko bude bilo potrebno. Putari će, kako kažu, pratiti vremensku progonozu. Ukoliko se intenzitet padavina naredne noći pojača, ljudstvo i tri vozila će intervenisati.

Đorđe Klenanc, član Štaba i rukovodilac Zimske službe u JP “Kikinda”, apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu pažljivi i vožnju prilagode zimskim uslovima jer su kolovozi mokri.

Ove sezone je  za održavanje puteva i ulice prvog i drugog prioriteta  zadužena firma “Eko gradnja”. Održavaće saobraćajnice u ukupnoj dužini oko 130 kilometara.

Do poslednjeg dana marta, putari su u skladu sa važećom zakonskom regulativom u obavezi da brinu o prohodnosti puteva i ulica prvog i drugog prioriteta u zimskim uslovima, a ukoliko zatreba, da intervenišu i na putevima trećeg prioriteta.

Ranije je saopšteno da je lokalna samouprava za održavanje saobraćajnica u zimskim uslovima izdvojila 15 miliona dinara.

Putevi prvog prioriteta, ukupne dužine oko 97 kilometara, obuhvataju saobraćajnice do sela, prsten oko grada i do najvažnijih institucija. Drugi prioritet su vrtići i škole. Državne saobraćajnice u ingerenciji su JP “Puteve Srbije”, dok o gradskom trgu brine operativa JP “Kikinda”.