BEOGRAD- Od 15. juna do 8. septembra! Zainteresovani mogu da se prijave na ovogodišnji konkurs kompanije NIS “Zajednici zajedno”, a svi uslovi i propozicije konkursa objavljeni su na sajtu kompanije NIS, na linku: https://www.nis.rs/zajednici-zajedno/

Na ovaj način kompanija NIS  želi da obeleži 15 godina postojanja najvećeg korporativnog društveno odgovornog programa u našoj zemlji. Ovogodišnji programski ciklus NIS realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, a prilikom odabira oblasti koja će biti podržana ove godine NIS se takođe rukovodio rezultatima ankete o stanju i potrebama u obrazovnim ustanovama u 13 lokalnih samouprava– učesnika programa.

Programom su obuhvaćeni gradovi i opštine širom naše zemlje u kojima NIS obavlja najveći deo svojih poslovnih aktivnosti: Beograd, Novi Sad, Kikinda, Požarevac, Niš, Čačak, Zrenjanin, Pančevo, Kanjiža, Novi Bečej, Srbobran, Žitište i Veliko Gradište.

Kompanija NIS će ove godine uložiti 144,5 miliona dinara u unapređenje nastavnog procesa i infrastrukture objekata osnovnih i srednjih škola. Deo sredstava će takođe biti usmeren i na unapređenje istraživačkih i inovacionih kapaciteta i infrastrukture naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni programom što predstavlja jedan od nacionalnih prioriteta.

Reč je ujedno i o najvećem godišnjem iznosu sredstava koje će NIS izdvojiti za podršku lokalnim zajednicama u okviru programa “Zajednici zajedno” od njegovog osnivanja 2009. godine.

O projektima koji će dobiti podršku za realizaciju odlučuje Komisija za izbor projekata, a rezultati konkursa biće objavljeni u drugoj polovini oktobra tekuće godine.