KIKINDA/TEMIŠVAR- Impresivno! Sporazum o saradnji sa Fakultetom za arhitekturu i prostorno planiranje iz Temišvara, treći je, u poslednje tri godine, koji je Centar za likovnu i primenjenu umetnost “Terra” sklopio sa nekom od akademskim institucija iz regiona.

Sporazum o saradnji potpisali su Kristijan Blidaru, dekan fakulteta i Aleksandar Lipovan, direktor CLPU “Terra”. Predmet sporazuma su zajednička međuinstitucionalna i međunarodna saradnju sa ciljem jačanja, razvoja i promocije pozitivnih primera kulturnih politika dve zemlje kao i razvijanja međunarodnih iskustava kroz promociju kulturno-umetničke, nastavne i istraživačke aktivnosti:

– Saradnja će se odvijati u različitim oblicima studentskog programa edukacije, u sklopu osnovnih i master studija fakulteta,

u koheziji sa umetničkim praksama i praktične nastave u domenu održivog upravljanja kulturnim nasleđem sa fokusom na industrijsko nasleđe Banata i CLPU ” Terra” kao primerom dobre prakse u ovom domenu- saopštio je Lipovan.

Precizirao je i da za razvoj i širenje ove saradnje, obe strane obezbeđuju relevantne izložbene prostora kako bi studenti imali priliku da dalje prezentuju svoja znanja, iskustva i rezultate stručnog usavršavanja.

Lipovan podseća da su identične sporazume tokon prošle godine potpisali sa Fakultetom likovnih umjetnosti iz Cetinja i Akademijom primjenjenih umjetnosti iz Rijeke.  Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji o realizaciji specijalističkih studija, 2019. godine, potpisan je sa Akademijom umetnosti iz Novog Sada:

-Do kraja godine, planiramo da ovakvu saradnju uspostavimi sa Polis Univerzitetom iz TiraneFakultetom likovnih umetnosti iz Beograda i Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda , kao i Akademijom umjetnosti iz Osijeka– najavio je Lipovan.