KIKINDA- Finansijska podrška! Parovi koji žele da započnu proces vantelesne oplodnje, imaju priliku da se prijave na Javni poziv Grada Kikinde. Odlučeno je da se sa dva miliona dinara pomogne zainteresovanim parovima.

Predviđeno je da se novac iz gradskog budžeta obezbedi u toku samog procesa vantelesne oplodnje, odnosno sredstva koja ne pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava:

– Vrlo je važno da naši građani znaju da će Grad Kikinda uvek biti tu za naše sugrađane koji nažalost prirodnim putem ne mogu da postanu roditelji.

Ova vrsta pomoći daje dobre rezultate i svi parovi koju se prijave na Javni poziv, biće u prilici da im se pomogne kako materijalno, tako i svakom drugom pogledu.

Pravilnik nije menjan, cela procedura je pojednostavljena tako da će parovima u tom smislu biti znatno lakše- saopštio je Mladen Bogdan, predsednik gradske Skupštine.

Zahtev za ovu proceduru mogu da preuzmu sa sajta Kikindaonline. Zainteresovani parovi moraju da su državljani Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kikinde, najmanje šest meseci od dana podnošenja zahteva, da su korisnici RFZO, kao i da im je, i pored odgovarajućeg lečenja, konstatovana neplodnost.

Od dokumentacije, parovi moraju još da prilože i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod notara da žive u vanbračnoj zajednici, ne manje od šest meseci.

Još je potrebno da dostave i očitane lične karte, broj tekućeg računa, predlog lekara specijaliste  da je potrebna vantelesna oplodnja, kao i uverenje da je reč o zdravstvenoj ustanovi koja je registrovana za obavljanje vantelesne oplodnje. Uz sve to, prilaže se fotokopija neophodne medicinske dokumentacije.