KIKINDA- Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine opredelio je Kikindi tri miliona dinara za izradu Prostornog plana grada. Još  333.000 dinara namenjeno je za izmenu Plana detaljne regulacije severoistočnog dela Kikinde.

Prostorni plan je najvažniji strateški dokument jedne lokalne samouprave i odnosi se na čitavu teritoriju grada. On definiše građevinska i vangrađevinska područja, pojasnila je Jelena Bajić Ivetić, sekretarka Sekretarijata za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada.

Podsetila je da su oba planska dokumenta najpre izglasana na septembarskom zasedanju lokalnog parlamenta. Izrada pomenutih dokumenata biće poverena JP “Zavod za urbanizam” iz Novog Sada. Prostorni plan treba da se završi do kraja iduće godine, a Plan detaljne regulacije severoistočnog dela Kikinde tokom prve polovine naredne:

-Za izradu Prostornog plana neophodno je 11 miliona dinara, a za izmenu Plana detaljne regulacije oko 400.000 dinara. Postojeći Prostorni plan grada donet je 2013. godine i neophodno ga je uskladiti sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i sa Prostornim planom Pokrajine i Republike.

Plan detaljne regulacije severoistočnog dela Kikinde odnosi se na industrijsku zonu iza fabrike “Jaffa -Banini”. Cilj je da proširimo namene kompleksa u radnoj zoni ovog dela grada.

Planski dokument pokazaće da li mogu da se obavaljaju još neke delatnosti u ovoj zoni, a da su kompatabilne sa proizvodnjom koja već postoji- saopštila je ona.